Wijkoverleg Hogewey
 • Correspondentieadres:  emailadres: WijkoverlegHogeweij@weesp.nl

  Samenstelling bestuur:

  Voorzitter (tijdelijk): Ineke Sliggers, Keulsevaarstraat 147, 1382 BT  Weesp

  Secretaris: vacature

  Penningmeester: Ineke Sliggers, Keulsevaartstraat 147, tel: 775 474

  Overige leden: Liesbeth Mos, Trudie Kroon, Rina Eringaard, Carla Smit, Mia Neijman, Ans van Hoek en Ton Lameijer.

   

  DRINGENDE OPROEP: Het wijkoverleg Hogeweij zoekt een voorzitter. Wij zoeken mensen die mee willen denken over de leefbaarheid en bewoonbaarheid in de wijk en die het voortouw willen nemen in contacten van het wijkoverleg daarover met verschillende organisaties. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met bovenstaande personen.  

 • Wijkoverleg Hogeweij heeft diverse werkgroepen, zoals: Groen en Kunst, Zwerfvuil en Sociale Cohesie. Onderstaand vind u de contactpersonen voor deze werkgroepen en een beknopt overzicht van de werkzaamheden. Meer info
 • Vergaderingen 2013:

  Wijkoverleg:

  Dinsdag 23 april 2013

  Dinsdag 3 september 2013

  Dinsdag 26 november 2013

 • De klankbordgroep Hart van Hogewey is een groep mensen die direct betrokken is bij de ontwikkeling van het nieuwe Hart van Hogewey en bestaat uit afgevaardigden van de winkeliers, afgevaardigden van omwonenden, de Maatschap Hogewey (= eigenaar van het winkelcentrum), de projectleider van het Hart van Hogewey (de heer J. van Rens) en leden van het wijkoverleg. Ook de Woningbouw is in de klankbordgroep vertegenwoordigd en treedt op als gastheer/gastvrouw. Meer info
 • Met instemming van de gemeente en het Vechtstede College zijn wij voor het zaalvoetbal verhuisd van de gymzaal aan de Papelaan naar de nieuwe gymzaal in het Vechtstede College. Wij zijn hier erg blij mee.
  De zaal aan de Papelaan werd te klein. Nu hebben we een grotere en veiliger zaal om te zaalvoetballen met de jongeren.
  Wij zijn nog steeds op de woensdag- en vrijdagavonden van 19.00 tot 20.15 uur voor de jongeren tot 16 jaar en van 20.15 uur tot 21.30 uur voor de jongeren van 16 jaar en ouder.
  Op de vrijdag zijn wij er tot 21.00 uur.
 • Samen met WeespWegGeluid volgt het wijkoverleg de ontwikkelingen over de Bloemendalerpolder met argusogen omdat die ook gevolgen hebben voor onze wijk.

  Het wijkoverleg heeft op verzoek van WeespWegGeluid haar zienswijze gegeven op de startnotitie MER (Milieu Effect Rapportage). Onlangs is van de Provincie een rapport van aanbevelingen ontvangen, waarin o.a. bijzondere aandacht gevraagd wordt voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer en het mogelijk aantrekken van sluipverkeer. In eerste instantie is gekozen voor een ringvormige structuur om de polder heen en langs het kanaal.

 • Door de gemeente wordt, voor de problemen die jongeren in de wijk veroorzaken, een Plan van Aanpak opgesteld. Het wijkoverleg neemt deel in de overleggroep hierover.

Archief