Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is een jaarlijks extraatje dat bedoeld is voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. Met ingang van 1 juli 2013 kunt u nog maar één keer per 12 maanden in aanmerking komen voor deze toeslag, en niet meer met terugwerkende kracht over voorgaande jaren.

 

Hoe is het nu?

U kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht over meerdere jaren, als u aan de voorwaarden voldoet. Hieronder staat waar u aan moet voldoen om recht te hebben op een toeslag.
Bijvoorbeeld: u hebt vanaf 2010 recht op langdurigheidstoeslag. Als u een aanvraag doet, dan ontvangt u de langdurigheidstoeslag vanaf 2010.

 

Wat verandert er?
In de nieuwe wet kunt u alleen nog een aanvraag doen over een periode van 12 maanden terug.
Bijvoorbeeld: u vraagt volgend jaar langdurigheidstoeslag aan per 1 april 2014. U ontvangt dan langdurigheidstoeslag vanaf 12 maanden daarvoor, dus van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

 

Voorwaarden

  • U woont in Hilversum of in Weesp.
  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Als u een partner hebt, geldt dit ook voor hem of haar. Als u (of uw partner) scholier of student bent, hebt u geen recht op langdurigheidstoeslag.
  • Uw gezinsinkomen is al minimaal 5 jaar op bijstandsniveau (de van toepassing zijnde bijstandsnorm.)
  • U hebt niet te veel vermogen.
  • U hebt voldoende geprobeerd werk te vinden.

 

Alsnog een aanvraag indienen
De gemeente geeft u de gelegenheid om tot 1 oktober 2013 alsnog een aanvraag te doen voor langdurigheidstoeslag over voorgaande jaren. Als u na 1 oktober 2013 een aanvraag indient, kunnen wij u dus de toeslag niet meer over voorgaande jaren toekennen.

 

Als u denkt dat u nog over voorgaande jaren voor langdurigheidstoeslag in aanmerking komt, meldt u zich dan vóór 1 oktober 2013 bij de afdeling Sociale Zaken. U kunt dit telefonisch doen bij uw consulent of via 14 035. Op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur kunt u ook terecht bij het Infoloket Rondkomen van de afdeling Sociale Zaken (Wilhelminastraat 1-19).

 

Hebt u jaarlijks uw langdurigheidstoeslag aangevraagd, dan kunt u deze uiteraard weer aanvragen als de periode van 12 maanden is verstreken.