Samenstelling & werkwijze

Adviesraad Sociaal Domein
HOME  |  Adviesraad Sociaal Domein  |  Samenstelling & werkwijze

Samenstelling & werkwijze

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de gemeente Weesp. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak van één of meer van de drie wetten. De leden hebben zitting op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder last of ruggespraak.

De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met je eigen netwerk. Ook nodigen we een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten zodat we samen met hen meer de diepte in kunnen gaan.

Wij vergaderen maandelijks om onze adviezen te behandelen (die vaak worden voorbereid in kleinere groepen). Daarnaast is er overleg met externe contacten, met de wethouder en met ambtenaren.

Alle adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op de pagina ‘Adviezen’. De Adviesraad Sociaal Domein behandelt geen individuele vragen of klachten. Wij kunnen deze wel meenemen als signaal.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken