Taken

Adviesraad Sociaal Domein
HOME  |  Adviesraad Sociaal Domein  |  Taken

Taken

Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving mee kunnen doen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. Als Adviesraad Sociaal Domein willen wij graag eraan bijdragen dat burgers kunnen meedoen in Weesp. Dit doen wij door de gemeente te adviseren over beleid en uitvoering op basis van de signalen uit de samenleving.

Sinds januari 2015 heeft de gemeente Weesp officeel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er verandert veel, de gemeente neemt taken over van het Rijk en krijgt tegelijkertijd minder geld om deze taken uit te voeren. Dit is een grote uitdaging! Wij toetsen de plannen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid en gaan in gesprek met de Weespers die van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo gebruik maken. Op basis hiervan geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Weesp. Op de pagina 'Werkwijze' vindt u meer informatie over de doelstelling, samenstelling en werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken