HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Aanpak overlast vrachtverkeer binnenstad

Aanpak overlast vrachtverkeer binnenstad

Op maandag 15 februari vond een online informatiebijenkomst plaats over de aanpak van overlast door (zwaar) vrachtverkeer in het centrum van Weesp. Aanleiding voor de bijeenkomst waren klachten van binnenstadbewoners over onder andere trillingen en lawaai van draaiende motoren en de onveilige verkeerssituaties die door vrachtverkeer in het centrum ontstaan. Tijdens de informatiebijeenkomst is de gemeente Weesp met bewoners en ondernemers in gesprek gegaan over de ervaren overlast door bewoners en wat hier mogelijke oplossingen voor kunnen zijn. Het filmverslag van de informatiebijenkomst vindt u hieronder.

Bewonersavond Weesp 15 februari 2021

Verslag eerste klankbordgroep

Op dinsdag 15 juni vond de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. In de bijeenkomst is met een aantal bewoners gesproken over mogelijke maatregelen voor de korte en lange termijn voor de aanpak van de overlast van het (zwaar) verkeer in de binnenstad van Weesp. Download het verslag: Verslag klantbordgroep 15 juni 2021. In het najaar vindt de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep plaats.

Aanmelden klankbordgroep

Om de maatregelen verder uit te werken wil de gemeente in gesprek blijven met bewoners en ondernemers uit de binnenstad. Daarom heeft de gemeente Weesp de klankbordgroep opgericht. Wilt u meedenken over deze verkeersmaatregelen? Aanmelden voor de volgende klankbordgroep kan door het sturen van een e-mail naar: info@weesp.nl.

Heeft u vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Rick Kooper, via R.Kooper@amsterdam.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer van de gemeente Weesp: 0294 491391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken