HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten

Actualiteiten

Lees ook onze persberichten of bekijk het ondernemersnieuws!

 • Huis aan huis verspreide flyer tegen coronamaatregelen

  Bij de gemeente komen meldingen binnen over de huis aan huis verspreiding van een flyer over het coronavirus en de aanpak van het kabinet hiertegen.
  Het verspreiden van deze flyers is niet verboden. We hebben in Nederland immers vrijheid van meningsuiting.

 • Een goed idee voor Weesp? Dien nu een plan in

  Gemeente Weesp vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen over hun eigen buurt. Onder de naam ‘Weesp Begroot’ stelt de gemeente Weesp daarom nu 30.000 euro beschikbaar voor buurtplannen. Het is de bedoeling dat het plan de leefbaarheid in Weesp vergroot of zorgt voor meer verbinding in de wijk.

 • Doe mee aan de Gezondheidsmonitor 2020

  Eens in de vier jaar onderzoekt de GGD de gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder via de GGD Gezondheidsmonitor. Deze week ontvangen 25.000 willekeurig uitgekozen inwoners uit de regio Gooi en Vechtstreek een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek.

 • Informatiemarkt Isoleren en Verduurzamen woning

  Energiecoöperatie HET en Hilverzon organiseren samen een informatiemarkt op zaterdag 26 september. Op de markt laten duurzame ondernemers zien welke maatregelen er zijn om een woning duurzamer te maken.

 • Vanaf maart 2021 uitbreiding van de gebieden betaald parkeren

  Op meer plekken moet vanaf maandag 29 maart 2021 betaald worden wanneer met de auto in Weesp wordt geparkeerd.

 • Ministerraad stemt in met gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam

  Een nieuwe mijlpaal en het proces richting het bestuurlijk samengaan in 2022: vandaag heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel.

 • Nieuwe regionale maatregelen n.a.v. persconferentie

  Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met zes veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september 18:00 uur.

 • Update coronavirus 18 september 19.30 uur

  Heeft u vragen of wilt u graag op de hoogte blijven? Ga dan naar:

 • Maak uw afspraak met ons veilig via weesp.nl en (0294) 491 391

  Bedrijven op internet bieden u aan om tegen betaling een afspraak te maken bij de gemeente. Dat kost u geld. Ook kan het onveilig zijn. U moet uw persoonlijke gegevens doorgeven en het is onzeker wat daarmee gebeurt. Als u zelf een afspraak maakt bij de gemeente, is dat gratis, gemakkelijk en uw gegevens zijn veilig.

 • Digitale bewonersavond omgevingsvisie Weesp

  De gemeente Weesp houdt op woensdag 7 oktober een digitale bewonersavond over de omgevingsvisie ‘Weesp 2050’ die momenteel in ontwikkeling is. Tijdens deze digitale bewonersavond lichten onder andere wethouder John Vos en burgemeester Bas Jan van Bochove de ontwikkelingen in de omgevingsvisie tot op heden toe. Op deze avond worden ook de winnaars van de wedstrijd, waarin Weespers werden uitgedaagd hun visie op een voor hen bijzonder stukje Weesp te geven, bekend gemaakt. 

 • Mobiliteitsvisie 2021-2045: denkt u ook mee?

  Weesp werkt aan een duurzaam plan waarin de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer wordt beschreven. Dit is de mobiliteitsvisie. Er komt aandacht voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor verschillende soorten verkeer en vervoer in Weesp, zoals bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook wordt in het algemeen beschreven welke maatregelen nodig zijn.  De mobiliteitsvisie 2021 – 2045 is in 2021 klaar.

 • Geen grote intocht, wel Sinterklaas in Weesp!

  Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, kan de intocht van Sinterklaas dit jaar helaas niet worden gevierd zoals we gewend zijn. Met duizenden kinderen en ouders langs de waterkant is het gevaar op besmetting te groot. De noodverordening, die van kracht is, maakt een intocht zoals we dat gewend zijn niet mogelijk. De burgemeester kan om die reden geen evenementenvergunning afgeven.

 • Openbare ruimte binnenstad tijdelijk ingericht op anderhalvemetersamenleving

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,  moeten we binnen en buiten nog steeds 1,5 meter afstand houden van mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Daar zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor. Op een paar plekken in de binnenstad zien we dat dit soms lastig is. De straten zijn smal. En zodra er buiten wachtrijen ontstaan voor een winkel, blijft er weinig ruimte voor andere voetgangers over. Ook zorgen een aantal parkeerplekken voor personenauto’s ervoor dat er minder loopruimte overblijft.

 • Mantelzorgcompliment 2020

  Zorgt u minimaal 8 uur per week en minimaal 3 maanden achter elkaar voor uw familie, vrienden, buren, of kennissen in Weesp?

 • Speciale verhalen uit de schatkamer van Museum Weesp

  In de maanden september t/m december zijn er op zondagen van 14.00 tot 16.00 uur verhalenvertellers in het museum aanwezig. Per maand vertellen zij over een ander bijzonder thema in het museum: leuke anekdotes, pareltjes uit de verzameling bekijken en smullen van een mooi verhaal over de schatten van Museum Weesp.   

 • Persconferentie coronavirus 1 september: de situatie met corona in Nederland

  Op dinsdag 1 september waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie. In de persconferentie gaven zij de laatste stand van zaken over de situatie met het coronavirus.
  Lees verder voor de belangrijkste punten.

 • Herstart enquête voortgang ambtelijke fusie Weesp – Amsterdam

  De gemeente Weesp is op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amsterdam. Dat betekent dat de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst zijn van de gemeente Amsterdam. Zij zijn nu vanuit de locaties Amsterdam en Weesp en nu in verband met het coronavirus ook veel vanuit huis werkzaam. Bestuurlijk is Weesp zelfstandig met de eigen gemeenteraad en het college van B&W.

 • Ondernemersloket

  De informatievoorziening voor ondernemers in Weesp is op de website van de gemeente verbeterd en vanaf nu te vinden via het ‘Ondernemersloket’, www.weesp.nl/ondernemers 

 • Samen de coronamaatregelen naleven, ook in de horeca

  Helaas wordt regelmatig geconstateerd dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden, vaak niet of niet strikt genoeg worden nageleefd.

 • Nieuwe website Visit Gooi & Vecht live

  Bezoekers en bewoners van het Gooi en de Vechtstreek kunnen vanaf nu de regio ontdekken op de nieuwe website www.visitgooivecht.nl. De website vol toeristisch-recreatieve informatie is gelanceerd en vervangt de oude regionale VVV-websites.

 • Gemeente Weesp weer telefonisch bereikbaar

  De eerder gemelde telefonische storing is weer verholpen. U kunt weer telefonisch contact opnemen met de gemeente Weesp!

 • Nieuwe teststraat Bussum: GGD voorbereid op het najaar

  De herfst is een jaargetijde waarin meer mensen griepachtige klachten krijgen die passen bij het coronavirus. De verwachting is dat dit een toename van het aantal testafspraken met zich meebrengt. GGD Gooi en Vechtstreek bereidt zich hierop voor met de opening van een nieuwe, grotere testlocatie per woensdag 2 september. Op dat moment sluit de locatie op de Brinklaan in Bussum.

 • Fotowedstrijd 2020-2021

  Jaarlijks organiseert de gemeente Weesp een fotowedstrijd voor haar inwoners.

 • College wil verlenging periode Noodbudget

  Het college vraagt de gemeenteraad de periode van de beschikbaarheid van het noodbudget te verlengen. Deze periode loopt op 1 oktober aanstaande af. Gezien de huidige ontwikkelingen is het belangrijk dat het geld tot aan het einde van dit jaar beschikbaar blijft.

 • Precariobelasting terrassen en reclamebelasting 2020

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om ook voor de tweede helft van 2020 geen precariobelasting terrassen en reclamebelasting bij ondernemers te innen.

 • Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

  Vanaf 28 augustus vindt in de gemeente onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

 • Monumentenstatus voor begraafplaats Landscroon

  Weesps oudste begraafplaats Landscroon is door het college van B en W aangewezen als gemeentelijk monument. De begraafplaats, aangelegd in 1829-1830 op een voormalige buitenplaats uit de late achttiende eeuw, is van cultuurhistorisch belang voor Weesp.

 • Subsidieregeling voor Gevelrenovatie op bedrijventerrein Nijverheidslaan

  Bedrijven gevestigd aan de Nijverheidslaan kunnen vanaf nu tot 1 september 2021 een subsidiebijdrage aanvragen voor de verduurzaming, verbetering of renovatie van een pand of kavel. Dit kan via de subsidieregeling Gevelrenovatie Nijverheidslaan voor aanvang van de werkzaamheden. De bijdrage kan oplopen tot maximaal 25% van totale investering met een maximum bedrag van € 15.000,-. Door de provincie Noord-Holland is hiervoor in totaal € 100.000,- beschikbaar gesteld. Wacht daarom niet te lang met het aanvragen van deze subsidie.

 • Toename aantal coronabesmettingen, vooral in eigen kring

  Het aantal coronabesmettingen loopt - ook in onze regio - weer op. Het aantal besmettingen neemt vooral toe op plekken waar mensen in werk- of privésfeer samen zijn geweest. Bijvoorbeeld op een trouwfeest, bij een familiebijeenkomst of een zakelijke samenkomst. Houd afstand, vermijd drukte, blijf thuis bij klachten en laat je testen.

 • Opening Brede School Weespersluis verplaatst naar 1 maart 2021

  De Brede School Weespersluis gaat 1 maart, na de voorjaarsvakantie van 2021 op in plaats van na de kerstvakantie in januari 2021. In de afgelopen periode was minder personeel beschikbaar in de bouw en kon niet alles op tijd geleverd en/of gerealiseerd worden. Hierdoor is een vertraging in de bouw opgelopen.

 • Afspraak voor testen nu ook online

  Vanaf heden kan iedereen met (milde) klachten die passen bij het coronavirus, online een testafspraak maken en de uitslag van de coronatest bekijken. Dit is een aanvulling op het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. Dit nummer blijft 7 dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar voor het maken van een testafspraak. 

 • Zwemmen in Weesp

  Bij hoge temperaturen zoeken veel Weespers verkoeling en ontspanning op en in de Vecht. Dit kan gevaarlijk zijn. Daarom wijzen wij jaarlijks op de risico’s.

  Het is niet toegestaan om te zwemmen in vaargeulen en bij bruggen, sluizen en havens.

 • Fotowedstrijd Weesp: bekijk de inzendingen

  Op de Nieuwstad in het centrum van Weesp hangen sinds afgelopen maandag afdrukken van de foto’s die deel hebben genomen aan de fotowedstrijd Weesp.

 • Stookverbod

  Door de zomerse dagen in combinatie met de droogte is het gevaar dat een natuurbrand ontstaat momenteel groot. Voor de regio Gooi- en Vechtstreek geldt fase 2.
  Op advies van de brandweer Gooi en Vechtstreek wordt in de gemeente Weesp met ingang van 6 augustus een rook- en stookverbod afgekondigd.

 • Contact met de gemeente? Kies voor online

  De gemeente Weesp krijgt momenteel veel meer telefoon dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen de wachtrijen flink oplopen.

 • Hoe ziet Weesp er in 2050 uit?

  Gemeente Weesp start samen met inwoners omgevingsvisie op

 • Overeenkomst ondertekend voor woningbouwplan Weesperwerf

  De initiatiefnemers Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling en de gemeente Weesp hebben een anterieure overeenkomst ondertekend om te komen tot de bouw van circa 115 woningen op een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan.

 • Gedragsonderzoek RIVM

  Sinds afgelopen februari hebben we in Nederland te maken met een uitbraak van het coronavirus. De overheid heeft daarom maatregelen getroffen, die invloed hebben op uw dagelijks leven. In fases zijn deze maatregelen de afgelopen weken versoepeld.

  Het RIVM en uw GGD willen graag weten hoe mensen met de maatregelen en adviezen omgaan.
 • Hinder bij e-mail- en telefoonverkeer gemeente Weesp

  De afgelopen periode heeft u mogelijk hinder ondervonden in het e-mail- en telefoonverkeer met de gemeente. Vandaag zijn noodmaatregelen getroffen om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

 • Politiebureau Weesp vanaf nu op Aetsveldselaan 65

  Het politiebureau van Weesp is verhuisd. Vanaf donderdag 2 juli bent u welkom in de politiepost gevestigd in de brandweerkazerne aan de Aetsveldselaan 65.

 • Toegankelijkheidsverklaring voor Weesp.nl

  Voor de gemeente Weesp is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook digitaal. Daarvoor heeft de Rijksoverheid een keurmerk ontwikkeld waardoor zichtbaar is of de website toegankelijk is, de zogenaamde webtoegankelijkheidsverklaring. Vanaf vandaag staat op de website van de gemeente Weesp, deze toegankelijkheidsverklaring.

 • Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

 • Weesp sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem

  Het meldpunt Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Weesp hebben een samenwerkings-overeenkomst ondertekend. Het meldpunt is een onafhankelijke instantie die anonieme meldingen doorstuurt naar partners, zoals de politie, opsporingsdiensten en belastingdienst. Door de samenwerking aan te gaan, ontvangt de gemeente rechtstreeks meldingen over criminaliteit en fraude in Weesp.

 • Verruiming openingstijden Burgerzaken en receptie

  Vanaf 29 juni zullen de openingstijden voor Burgerzaken en receptie verruimd worden. Vanaf die datum kunt u ook weer een afspraak maken op dinsdag- en donderdagmiddag en starten we dagelijks weer vanaf 8.30 uur.

 • Oplichters actief

  Bij een aantal gemeenten in Nederland doen oplichters zich voor als medewerkers van de GGD. In Gooi en Vechtstreek hebben we gelukkig nog geen signalen ontvangen dat dit het geval is, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 • Plan voor verbetering luchtkwaliteit in schoolgebouwen

  Naar aanleiding van twee aanvragen in 2019 voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het Casparus en Vechtstede College, heeft wethouder Onderwijs Astrid Heijstee besloten een regeling op te stellen voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het programma ‘Gezonde Schoolgebouwen 2021’ is het resultaat hiervan. Dit plan is op 9 juni door het college van B en W vastgesteld. De schoolbesturen bepalen zelf of ze aan dit programma willen meedoen.

 • Intrekkingsbesluit markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

  Op dinsdag 9 juni heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het intrekkingsbesluit markten vastgesteld.

 • Meer parkeerplek voor de fiets in de binnenstad

  In de binnenstad van Weesp is een tekort aan plekken waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Het college van b en w stemt daarom in om op tien drukke plekken meer fietsparkeerplekken te creëren. Naast een uitbreiding van fietsnietjes worden op verschillende locaties ook fietsvakken aangebracht. Er komt een opschoonactie om fietsen die niet meer gebruikt worden en fietswrakken te verwijderen. Op deze manier moet de binnenstad aantrekkelijker worden om per fiets te bezoeken.

 • Studiezaal RHCVV weer geopend

  Vanaf maandag 8 juni is een bezoek aan de studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) in Weesp weer mogelijk. De studiezaal is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente Weesp en open op maandag- en dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur.

 • Volledige opstart basisonderwijs en kinderopvang vanaf 8 juni

  Vanaf maandag 8 juni gaan kinderen die op de basisschool zitten weer hele dagen naar school. Ook de kinderopvang start dan volledig op.

 • Beslag op uw uitkering is gewijzigd per 1 juni 2020

  Als u een schuld hebt bij een persoon of een instantie, dan mag deze persoon of instantie geld op uw uitkering laten inhouden om de schuld af te lossen. Het gedeelte van de uitkering dat wordt ingehouden, heet de beslaglegging. Het gedeelte van de uitkering dat u nog overhoudt om van te leven, heet de beslagvrije voet.

 • Hulp bij geldproblemen tijdens de coronacrisis

  Bent u in geldproblemen gekomen door de coronacrisis? Leest u dan deze informatie.

 • Samenvoeging Amsterdam en Weesp een stap dichterbij

  De colleges van B en W van Amsterdam en Weesp hebben op 21 april 2020 de reactienota vastgesteld en ingestemd om het herindelingsadvies door te geleiden naar de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam. De gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Weesp een onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam, is hiermee weer een stap dichterbij.

 • Coronatips voor jongeren

  We weten inmiddels dat we niet in groepen mogen afspreken, 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en zo veel mogelijk moeten thuisblijven. Maar wat mag je nog wel? Wat kun je doen om wel in contact te zijn met anderen, je niet te hoeven vervelen en toch ook wat te kunnen sporten? We hebben een aantal tips verzameld.

 • Thuisbezorgen reisdocumenten nu ook in Weesp mogelijk

  Vanaf donderdag 16 april 2020 zal het ook mogelijk zijn om in Weesp uw paspoort of identiteitskaart thuis te laten bezorgen. Laten bezorgen kan ook ’s avonds of in het weekend. Bij het aanvragen van het paspoort of de identiteitskaart maakt u de keuze voor het laten bezorgen. Voor de bezorging betaalt u bezorgkosten. Dit is 15,70 euro per bezorging per adres (ongeacht het aantal reisdocumenten).

 • Informatievoorziening tijdens rampen

  De zogenaamde rampenzender voor Weesp is Radio Noord Holland.

 • Paasbericht van burgemeester Van Bochove

  Beste Weespers,

  Bijzondere tijden zorgen ook voor een bijzonder Pasen dit jaar. Maak er thuis iets gezelligs van. 

 • Informatie over het coronavirus voor anderstaligen

  Kent u iemand die de Nederlandse taal niet of slecht beheerst? Stuurt u dan deze informatie in de betreffende taal naar uw contact(en)!

 • Groene punt gesloten voor publiek

  De Groene Punt in Weesp is vanaf zaterdag 4 april gesloten voor publiek. In de komende dagen wordt het mooi weer.

 • Videoboodschap burgemeester Van Bochove 2 april

  Bekijk de videoboodschap van burgemeester Van Bochove

 • Aangepaste openingstijden dienstverlening i.v.m. coronacrisis

  Door de coronacrisis zijn de openingstijden aangepast. Het stadskantoor is nu van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 uur tot en met 12.00 uur en op dinsdag en donderdag van 14.00 - 16.00 uur.

 • Videoboodschap burgemeester Van Bochove 20 maart

  Bekijk de videoboodschap van burgemeester Van Bochove

 • Informatie voor ouders met betrekking tot de noodopvang van kinderen in de Regio Gooi en Vechtstreek

  Informatie voor ouders met betrekking tot de noodopvang van kinderen in de Regio Gooi en Vechtstreek. Let op: per 1 juli 2020 stopt de noodopvang. Dit geldt voor de kinderen van alle ouders.

 • Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers

  Op 17 maart heeft het Kabinet een aangepaste regeling aangekondigd voor financiële ondersteuning voor zelfstandigen. Deze regeling is bedoeld voor gevestigde ondernemers die zijn getroffen door de Corona crisis.

 • Bericht van burgemeester Van Bochove

  Het is dinsdagochtend 17 maart bijna acht uur. Vanuit mijn werkkamer kijk ik over het Grote Plein.

 • Coronavirus: kabinet neemt maatregelen voor banen en economie

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen.

 • Aanpassing uitvoering Sociaal wijkteam, WMO en Jeugd

  In verband met het Coronavirus kunnen wij uw melding op het moment niet in onderzoek nemen zoals u dat van ons gewend bent.

 • Brief burgemeester over Coronavirus

  Beste Weespers,

  In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

 • Bijeenkomst Indien mondelinge zienswijze herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp gaat niet door

  De bijeenkomst voor het indienen van een mondelinge zienswijze voor het herindelingsontwerp Amsterdam-Weesp op 17 maart a.s. gaat niet door.

 • Controle lood in drinkwater Gooi en Vechtstreek

  Lood in drinkwater is ongezond voor kinderen.

 • Enquête voortgang ambtelijke fusie Weesp - Amsterdam

  De gemeente Weesp is op 1 juni 2019 een ambtelijke fusie aangegaan met de gemeente Amsterdam.

 • Welstandstoezicht Weesp vanaf 1 december 2019 ondergebracht bij CRK Amsterdam

  Het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp heeft besloten per 1 december 2019 de subcommissie 3 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam aan te wijzen als Welstands- en Monumentencommissie van Weesp.

 • Social media

  De gemeente Weesp en Museum Weesp kunt u volgen op diverse social media kanalen.

 • Nieuwsbrief werkzaamheden Gooi en Vechtstreek

  In deze nieuwsbrief leest u waar er gewerkt wordt in de Gooi en Vechtstreek en wat u daar van gaat merken.

 • Hulp vragen of aanbieden via WeHelpen in Weesp

  Wilt u iemand ergens mee helpen of kunt u zelf een handje extra gebruiken?

 • Activiteiten voor jong en oud in Museum Weesp

  Regelmatig worden er diverse activiteiten in Museum georganiseerd

 • Training Eerste Hulp en Reanimatie (AED) in Weesp

  Red levens en volg een training in Eerste Hulp en Reanimatie

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken