HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  23 mei 2019: Verkiezing Europees Parlement

23 mei 2019: Verkiezing Europees Parlement (05-04-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Op 23 mei aanstaande vindt de verkiezing plaats voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden.
Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats.

 

Stemmen

De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres de stempas toegestuurd. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgen kiesgerechtigden thuisbezorgd: de kandidatenlijst, adressen en openingstijden van stemlokalen en mobiele stembureaus.

 

Niet Nederlandse inwoners

Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

•           men op de dag van de kandidaatstelling officieel - volgens de BRP (basisregistratie personen) - in Nederland woont;

•           men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier (Let op: dit kan tot en met 9 april 2019!)

•           men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

 

Meer informatie

Meer informatie over de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement vindt u op www.weesp.nl/verkiezingen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken