HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Actiepuntenlijst Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Actiepuntenlijst Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ (02-11-2016)

Dit item is verlopen op 10-10-2017.

Peiling en stadsgesprekken

Voor het Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ heeft de gemeente Weesp half mei 2016 vragenlijsten gestuurd naar alle bedrijven en instellingen én naar een steekproef van 2.000 inwoners van Weesp. De resultaten van deze burger- en ondernemerspeiling zijn vervolgens besproken in de stadsgesprekken die tussen 20 en 30 juni 2016 gevoerd zijn.

Verbeterpunten

Uit de peiling en stadsgesprekken zijn verschillende verbeterpunten naar voren gekomen onder meer ten aanzien van onze dienstverlening, klantcontact, samenwerking met andere gemeenten, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer en toerisme.

Actiepuntenlijst

De gemeente heeft al deze verbeterpunten opgenomen in een actiepuntenlijst. Overeenkomstige punten zijn hierin samengevoegd. Bij ieder actiepunt wordt in het overzicht aangegeven of en zo ja, op welke wijze de gemeente het verbeterpunt gaat realiseren.

Het actiepuntenoverzicht wordt regelmatig geactualiseerd, zodat u kunt zien wat er al gebeurd is en welke punten nog moeten worden opgepakt.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken