HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Aftrap Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Aftrap Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ (23-04-2016)

Dit item is verlopen op 30-10-2016.

Een terugblik

Op 13 april jongstleden kwamen betrokken Weespers naar het restaurant van zorgcentrum Oversingel om te kijken en te luisteren naar de presentatie over het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’.

De presentatie
Tijdens deze presentatie werd vooral uitleg gegeven over het doel en het verloop van het onderzoek. Na afloop van de presentatie was er ruimte voor vragen. Een panel met burgemeester Van Bochove, raadsgriffier Martin Frensel en voorzitter van de stuurgroep Maarten Miner, gaf antwoord op vragen uit de zaal. Ook was er ruimte voor inbreng van suggesties. André Verheul van het WeesperNieuws nam de presentatie van dit ‘debat’ voor zijn rekening.

Vragen
De vragen die werden gesteld liepen uiteen. Er waren vragen over het proces, zoals “Wie worden er allemaal uitgenodigd voor het onderzoek?” en “Waar kan ik mij opgeven?”. Er waren vragen over het participatieniveau: “In welke mate heb ik dan invloed op de toekomst van Weesp?” maar ook vragen over persoonlijke situaties. Voor deze laatste vragen was aan het eind van de avond de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het onderzoek: de raadsleden.

Filmpje
Er is op deze avond ook een samenvattend filmpje gemaakt. Met dit filmpje hopen wij Weespers te overtuigen van het belang om deel te nemen aan de stadsgesprekken en om de enquête in te vullen, wanneer zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.

Het filmpje is hier te zien te zien, maar zal ook via verschillende andere kanalen zoals Facebook en Twitter te zien zijn. Wanneer u anderen enthousiast wilt maken voor het onderzoek en zelf actief bent op Facebook en/of Twitter, kunt u het filmpje ‘liken en delen’.

Meer informatie
Als u geïnformeerd wilt blijven over het onderzoek, laat dit aan ons weten via een mail aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl
Meer informatie over het onderzoek zoals het proces en de planning vindt u door te klikken op deze link.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken