HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Alcohol onder de 18 jaar? ‘Hier fix je NIX’

Alcohol onder de 18 jaar? ‘Hier fix je NIX’ (24-09-2019)

Dit item is verlopen op 25-10-2019.

Op 21 september is de regionale campagne ‘Hier fix je NIX’ van start gegaan. Samen met andere gemeenten in de regio neemt de gemeente Weesp hiermee het initiatief om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. “Zo zetten we de landelijke NIX18-campagne extra kracht bij”, licht burgemeester Van Bochove toe. 

Ondanks de NIX18-wetgeving is het voor jongeren nog te gemakkelijk om aan alcohol te komen. Dat blijkt onder andere uit een inventarisatie die vorig jaar in opdracht van GGD Gooi en Vechtstreek werd uitgevoerd. Eén op de drie 16- en 17-jarigen geeft aan dat leeftijdsgenoten wel eens proberen om zelf alcohol te kopen. Een aanmerkelijk groter percentage (60%) komt aan alcohol via anderen.

‘Al ga je op je kop staan’

Juist de sociale omgeving kan ervoor zorgen dat jongeren niet in de verleiding komen om alcohol te drinken. Vandaar dat Hier fix je NIX zich in de eerste plaats op die omgeving richt. Het gaat om verstrekkers, zoals horeca, sportverenigingen, slijterijen en supermarkten, maar ook om vrienden, broers, zussen en ouders. De regionale campagne is bedoeld om een duidelijke grens te trekken en die ook te bewaken. ‘Al ga je op je kop staan’, is het motto dat op een speelse manier in diverse middelen is verwerkt.

Bewustwording en handhaving

Scholen, slijterijen, maar ook sportverenigingen en supermarkten hebben in de afgelopen weken een pakket ontvangen met onder meer posters, stickers en T-shirts. Voor ouders is  een ouderpakket ontwikkeld waarmee ze ‘Hier fix je NIX’ ook thuis kunnen gebruiken om een duidelijke grens te trekken.

‘Hier fix je NIX’ is onderdeel van een integrale aanpak waarbij bewustwording en handhaving hand in hand gaan. De gemeente Weesp heeft met de andere regiogemeenten afgesproken om een strikte lijn te hanteren. Als er alcohol wordt geschonken aan een minderjarige volgt er voor de verstrekker een boete van € 1.360,-.

Campagnemateriaal is gratis aan te vragen op www.hierfixjenix.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken