HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Alle stemlokalen toegankelijk, ook voor lichamelijk beperkten

Alle stemlokalen toegankelijk, ook voor lichamelijk beperkten (27-11-2018)

Dit item is verlopen op 27-12-2018.

Alle stemlokalen toegankelijk, ook voor lichamelijk beperkten
Op 1 januari 2019 treedt de wijziging van de Kieswet in werking die bepaalt dat alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Als burgemeester en wethouders hieraan niet voldoen, moeten zij de raad informeren over de redenen. De wetswijziging is het gevolg van een in 2016 door de Tweede Kamer aanvaard amendement.

Toetsen toegankelijkheid
Voor het toetsen van de toegankelijkheid wordt de checklist ‘Toegankelijkheid stemlokalen’ gebruikt, waarvan de tweede versie in 2018 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgesteld door bouwkundig adviesbureau voor toegankelijkheid PBT Consult, in overleg met de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), thans Ieder(in). Een stemlokaal is volledig toegankelijk als het aan alle criteria van deze checklist voldoet.

Diverse stembureaus gecheckt
Namens de gemeente Weesp is de heer Brittijn (hoofd verkiezingen) met een ervaringsdeskundige, mevrouw  Lucker, en twee collega’s op 21 november jl. op pad geweest en is een derde van de Weesper stembureaus gecheckt. De overige stembureaus worden binnenkort gecheckt.

De checklist ‘Toegankelijkheid stemlokalen’ en diverse aanvullende suggesties van mevrouw Lucker hebben de gemeente verder op weg geholpen om zoveel mogelijk aan de criteria te voldoen om 100% toegankelijke stembureaus te realiseren. Voor de punten die niet gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld aanpassing van een monumentaal gebouw of gebouw van een particulier) zal verantwoording aan de raad van Weesp worden afgelegd.

Klaar voor komende verkiezingen
Op een later tijdstip wil de heer Brittijn nog met een tweede ervaringsdeskundige gaan kijken bij de overige locaties. De gemeente vindt het belangrijk  dat alle inwoners van Weesp op elk willekeurig stembureau conform de richtlijnen hun stem kunnen uitbrengen op 20 maart 2019 (Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen) en op 23 mei 2019 (Europees Parlementsverkiezing).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken