HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Amstellandlaan / Rijnkade

Amstellandlaan / Rijnkade (14-11-2018)

Dit item is verlopen op 14-01-2019.

In 2010 is de Structuurvisie bedrijventerreinen opgesteld. In dit document wordt de toekomstvisie van de gemeente Weesp weergegeven voor de bedrijventerreinen in Weesp. Ook wordt er specifiek ingezoomd op de Rijnkade en de Amstellandlaan. In de structuurvisie zijn beide gebieden aangemerkt als transformatiegebied van bedrijvigheid naar een gemengd stedelijk milieu met wonen, werken en recreatie.

De percelen aan de Rijnkade en Amstellandlaan zijn in handen van particulieren. Inmiddels zijn er ook concrete initiatieven van marktpartijen voor een transformatie van bedrijvigheid naar woningbouw.

Op 10 juli 2018 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het doel van die bijeenkomst was het informeren van de omgeving over het bestaande beleid van de gemeente, de Structuurvisie Bedrijventerreinen. Daarnaast is met aanwezigen over hun idee├źn over de recente particuliere initiatieven en de Structuurvisie Bedrijventerreinen te  spreken. Hiervan is een verslag gemaakt. Dat verslag, en de bijbehorende bijlagen, vindt u in de documenten hieronder.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken