HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’

Bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’ (05-07-2016)

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

14 september 2016: informatieavond over de conclusies!

Al eerder informeerden wij u, zoals afgesproken, tussentijds over het verloop van het bestuurskrachtonderzoek ‘Weesp meet eigen kracht’.

Het onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn bekend. Natuurlijk willen we deze resultaten, en de conclusies die de gemeenteraad daaraan verbindt, graag met u delen.

Uitnodiging
U wordt namens de gemeenteraad van harte uitgenodigd om op woensdag 14 september aanstaande om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) aanwezig te zijn in De Grote Kerk, Nieuwstraat 31.

Daar zal de gemeenteraad de onderzoeksresultaten aan u presenteren. Tevens is er op deze avond weer de gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van uw reactie.

Voor wie is de informatieavond bedoeld?
Alle belangstellenden zijn van harte welkom op deze avond. Het maakt dus niet uit of u wel of niet actief heeft deelgenomen aan het bestuurskrachtonderzoek.

Aanmelden
Wij stellen het op prijs, wanneer u zich voor de avond aanmeldt door een mail te sturen aan weespmeeteigenkracht@weesp.nl of te bellen met tel. (0294) 491 391. Natuurlijk bent u ook zonder aanmelding van harte welkom op deze informatieavond!

Toekomstvisie, inspraak en besluit
De gemeenteraad formuleert hierna, mede op basis van de uitkomsten uit het bestuurskrachtonderzoek, een concept toekomstvisie. In de maand oktober wordt u nog twee maal de mogelijkheid geboden om met de raad in gesprek te gaan over de visie: tijdens een Politiek Plein en een Commissievergadering met inspraak. De gemeenteraad neemt op 27 oktober 2016 een definitief besluit over de visie.

Nogmaals hartelijk bedankt!
Zonder uw input was dit onderzoek niet mogelijk. Wanneer u de vragenlijst heeft ontvangen en ingevuld of één van de stadsgesprekken heeft bezocht willen wij u langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken.

Meer informatie
Meer informatie over het bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'.
Tevens zal de voortgang van het onderzoek gedeeld worden via Facebook en Twitter. Volg ons!

Veelgestelde vragen bestuurskrachtonderzoek 'Weesp meet eigen kracht'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken