HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Brand in toren Laurentiuskerk

Brand in toren Laurentiuskerk (08-11-2016)

Dit item is verlopen op 24-01-2017.

Update 14.45 uur (di 15 nov): Een aantal bewoners konden na de brand in de toren van de Laurentiuskerk van dinsdagavond  8 november jl. niet terug naar hun woning. Zij zijn ondergebracht in accommodaties in de omgeving. De meeste werkzaamheden zijn vanmiddag afgerond waardoor één van de kranen weg kan. Alle bewoners m.u.v. de bewoner van de pastorie kunnen vanmiddag terug naar huis. Omwille van de veiligheid wordt de pastoriewoning nog niet vrijgegeven omdat de kraan nog werkzaamheden boven de pastorie uitvoert.

Blomstraat weer vrij
Vanmiddag wordt één van de kranen weggereden. De hekken aan de achterzijde van de kerk worden verwijderd. De hekken aan de zijde van de Blomstraat worden opgeschoven waardoor de Blomstraat weer volledig bereikbaar wordt. Aangezien één van de kranen nog wel blijft staan, blijft de Herengracht nog wel afgesloten.

Update 14.00 uur (vr 11 nov): De werkzaamheden om de toren van de Laurentiuskerk te stabiliseren zijn nog niet afgerond en duren nog tot na het weekend voort. De geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar hun woning. Zij hiervan op de hoogte gesteld. De route die Sinterklaas normaliter aflegt tijdens de intocht is gewijzigd en loopt nu niet via de Herengracht. Er is een alternatieve route voor de Sinterklaasintocht ingesteld.

Update 16.00 uur (do 10 nov): Er wordt nog hard gewerkt aan het verwijderen van de uitgebrande toren. Op dit moment is het nog niet veilig genoeg om de 4 bewoners terug te laten keren naar hun woningen. Morgen wordt er op het midden van de dag opnieuw bekeken of de werkzaamheden zover gevorderd zijn dat de bewoners terug kunnen keren.

Update 11.00 uur (do 10 nov): Vanmorgen om 7 uur zijn twee kranen gearriveerd. Een technisch sloopbedrijf is bezig om het fragiele topje van de uitgebrande toren te verwijderen. Dit gebeurt onder toezicht van de gemeente en specialisten. De straat is afgezet en we verzoeken een ieder om deze afzetting te respecteren. Het is voor uw eigen veiligheid! Er kunnen nl. brokstukken naar beneden vallen tijdens deze werkzaamheden. 

De bewoners die nog niet naar huis kunnen i.v.m. veiligheid kunnen vandaag onder begeleiding even naar huis terug om noodzakelijke spullen te pakken.

Update 15.00 uur (wo 9 nov): Een aantal bewoners kan helaas nog niet terug naar hun huizen aangezien er nog steeds instortingsgevaar is voor de toren. De hoogwerker is op z’n vroegst morgenochtend ter plaatse om de toren te stabiliseren. De 4 personen die nog in een hotel verblijven, moeten nog een nacht in het hotel doorbrengen tot de veiligheid gegarandeerd kan worden.

Bewoners die de afgelopen nacht in een hotel hebben doorgebracht zijn vandaag door de burgemeester bezocht. De overige personen die bij de ontruiming hun huis hebben moeten verlaten, maar die vannacht wel weer terug konden naar hun woning hebben van de gemeente een brief ontvangen.

Inmiddels is er intensief contact tussen de eigenaar en de gemeente.

Update 10.15 uur (wo 9 nov): Er is een persbericht uitgegaan met de situatie rondom de brand in de toren van de Laurentiuskerk.

Update 7.30 uur (wo 9 nov):  Er is een kraan van Haaglanden ter plaatse gekomen. Hiermee kon op 70m hoogte gewerkt worden. Er zijn deskundigen samen met de brandweer omhoog gegaan. Vervolgens is er vanaf de kraan geschouwd en er zijn enkele losliggende delen gecontroleerd naar beneden gehaald. Er is tevens nog geblust vanaf de kraan en van binnenuit. Omstreeks half vier is de brandweer ingerukt. Vanwege het late tijdstip en het werk is besloten om niet alle omwonenden naar huis te laten gaan, maar de overgebleven groep elders onder te brengen.

Update: 23.15 uur: Een kraan is onderweg vanuit Den Haag om bouwtechnisch status van kerktoren te inspecteren. Morgen meer informatie.

Update 22.30 uur: Zojuist heeft Hoofdofficier van dienst (brandweer) de laatste stand van zaken doorgegeven. De meeste bewoners kunnen terug naar hun woning. Er zijn 5 woningen die nog niet vrijgegeven zijn. Voor deze bewoners wordt opvang voor de nacht geregeld.

Update 22.00 uur: Informatiebijeenkomst zojuist geweest in Hart van Weesp. Burgemeester Van Bochove spreekt bewoners toe. Hoofdofficier van Dienst (Brandweer) geeft actuele stand van zaken weer. Direct omwonenden registreren zich voor de opvang. Brand is onder controle. Komende uren wordt bekeken of bewoners veilig terug kunnen keren naar huis.

Update: woningen aan Herengracht zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in hotel Hart van Weesp. 

Er woedt een brand in de toren van de Laurentiuskerk. Hulpdiensten zijn ter plaatse. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken