HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  College wil verlenging periode Noodbudget

College wil verlenging periode Noodbudget (26-08-2020)

Dit item is verlopen op 26-10-2020.

Het college vraagt de gemeenteraad de periode van de beschikbaarheid van het noodbudget te verlengen. Deze periode loopt op 1 oktober aanstaande af. Gezien de huidige ontwikkelingen is het belangrijk dat het geld tot aan het einde van dit jaar beschikbaar blijft.

Het college vindt het belangrijk om Weesp zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Een verlenging van het noodbudget draagt daar een steentje aan bij. Op 17 september neemt de gemeenteraad het besluit hierover.

Steun

Op 27 mei is het noodbudget van € 500.000,-  beschikbaar gesteld. Met dit budget wordt financiële steun geboden aan terreinen die in de knel zijn gekomen door de maatregelen vanwege het corona-virus.  Voor de zomer werden de volgende uitgaven gedaan:

€ 20.000 niet innen precario terrassen jan-juni 2020
€ 40.000 niet innen reclamebelasting jan-juni 2020
€ 14.640 eenmalige subsidie aan de Voedselbank
€ 2.000 Vergoeding ouderbijdrage VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
€ 1.000 compensatie kosten leerlingenvervoer
€ 13.275 niet innen marktgelden periode april-juni 2020 voor non-food markt
€ 7.522 Afzien indexatie gemeentelijke huurprijzen
€ 630 Geen leges tijdelijke uitbreiding terrassen

Het college verwacht dat er de komende tijd nog in ieder geval € 300.000,- aan financiële steun nodig is vanuit het noodbudget voor verschillende terreinen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken