HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Contractering vrijgevestigden t.b.v. de samenwerkende gemeenten regio Utrecht West

Contractering vrijgevestigden t.b.v. de samenwerkende gemeenten regio Utrecht West (24-09-2014)

Dit item is verlopen op 24-06-2015.
logo's samenwerkende gemeenten

Generalistische basis en gespecialiseerde jeugd-GGZ en dyslexiezorg

Decentralisatie Jeugdzorg

Met ingang van 1 januari 2015 worden de gemeenten met de decentralisatie van de jeugdzorg, verantwoordelijk voor het gehele zorgstelsel voor de jeugd. Dit betekent dat de gemeenten zelf contracten af moet sluiten met zorgaanbieders om daarmee zorg te dragen voor zorgcontinuïteit en uitvoering van de Jeugdwet.

 

Transitie

Het nieuwe jeugdzorgstelsel zal sterk worden gewijzigd met de vorming van lokale teams, die in elke gemeente een eigen naam en werkwijze krijgen. Deze wijziging brengt een verschuiving teweeg in de dienstverlening aan ouders en jeugdigen. De nadruk komt te liggen op sociale veerkracht, eigen kracht en inzet van het netwerk. Kleine problemen blijven klein: werken aan een sterke pedagogische omgeving en snel effectieve hulp inzetten in de vertrouwde omgeving.

 

Inkoopprocedure vrijgevestigden

Regio Utrecht West kiest ervoor om de contractering van vrijgevestigde zorgaanbieders te laten verlopen door een inkoopprocedure bestaande uit een inkoopdocument en raamovereenkomst. Alle vrijgevestigde zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde selectiecriteria, komen voor contractering in aanmerking. Met vrijgevestigde zorgaanbieders worden bedoeld: vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexieaanbieders die nu vallen onder de basisverzekering. 

 

De selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst dient u aan onderstaande criteria te voldoen:

·         U staat ingeschreven in het BIG-register of een beroepsregister NIP of NVO;

·         U bent lid van een (specialistische) beroepsvereniging;

·         U heeft een geldige AGB code;

·         In 2014 heeft u cliënten uit de regio Utrecht West in behandeling;

·         U wordt in 2014 betaald uit de basisverzekering.

 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Download onderstaand inkoopdocument en stuur het aanmeldformulier naar secretariaat@inkooputrechtwest.nl o.v.v. “aanmelding raamovereenkomst vrijgevestigden”. Met uw aanmelding, stemt u in met de bepalingen van het “Inkoopdocument Vrijgevestigden t.b.v. de samenwerkende gemeenten regio Utrecht West”.

Indien u voldoet aan de criteria ontvangt u vanaf 15 november 2014 de raamovereenkomst. De raamovereenkomst wordt uiterlijk 1 november 2014 gepubliceerd op deze website.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken