HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Dialoogproces rond Sinterklaasintocht afgerond: voorkeur voor Roetveegpiet

Dialoogproces rond Sinterklaasintocht afgerond: voorkeur voor Roetveegpiet (18-10-2019)

Dit item is verlopen op 18-12-2019.

In Weesp heeft de afgelopen maanden op verzoek van de gemeenteraad een dialoogproces plaatsgevonden. Met veel Weespers is gesproken over hoe zij denken over het uiterlijk van Zwarte Piet. Uit evaluatie en analyse van alle gevoerde gesprekken is gebleken dat bij velen in Weesp de gedachte bestaat, of ten minste geaccepteerd wordt, dat we met onze tijd mee gaan en dat er daarom draagvlak is om het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen naar Roetveegpiet.

Er zijn in het dialoogproces gesprekken gevoerd met individuele inwoners en vertegenwoordigers van organisaties. Met voor- en tegenstanders van verandering maar ook met vertegenwoordigers van betrokken organisaties, zoals de Stichting Sinterklaasintocht Weesp, ondernemers, horeca-uitbaters en een schooldirectie, en ook met de Goedheiligman zelf en een vertegenwoordiging van de Pietengroep.

Een belangrijke rol voor de ouderraden

Een belangrijke rol in dit dialoogproces was weggelegd voor de ouderraden van de Weesper basisscholen. Ouders staan immers het dichtst bij de belangrijkste bezoekers van de intocht: de kinderen. Tijdens de twee avonden, die speciaal voor deze groep georganiseerd werden, is door de ouderraden nadrukkelijk opgeroepen tot verandering. Op alle basisscholen in Weesp wordt Sinterklaas de afgelopen jaren al geheel of gedeeltelijk vergezeld door Roetveegpieten.

Dialoog heeft helderheid gebracht

Burgemeester Van Bochove is tevreden met de goede manier waarop deze gesprekken zijn gevoerd. “Weespers hebben zich op deze avonden opnieuw van hun beste kant laten zien. Het is ook goed dat de dialoog helderheid heeft gebracht. Kijkend daarnaar én naar het voorbeeld van het Sinterklaasjournaal, dat dit jaar bij de landelijke intocht al met 100% Roetveegpieten werkt, kunnen we niet anders dan nadrukkelijk de wens uitspreken dat we in Weesp vanaf 2020 de intocht aanpassen aan de geest van de tijd.”

De ouderraden zijn blij met de uitkomsten van de dialoogsessies. Mirjam Nijsen, één van de ouders die deelnam aan de dialoogavonden: “Het is goed als Weesp meegaat met haar tijd. Op alle scholen neemt Sinterklaas al jarenlang Roetveegpieten mee, dus fijn als nu ook de Weesper intocht  inclusief wordt en voor iedereen een feest kan zijn. Ik vond het mooi om te zien dat het échte gesprek hierover erg respectvol is gevoerd, met begrip voor alle standpunten.”


Veel respect voor het werk van vrijwilligers

Na de intocht van dit jaar zullen de leden van de Stichting Sinterklaasintocht Weesp zich beraden op hun eigen rol in de nieuwe situatie. “We gaan er dit jaar weer een prachtig feest van maken”, zegt André Groenendaal, voorzitter van de Stichting Sinterklaasintocht Weesp. “Daarna gaan wij ons beraden, en laten we weten of we ook na dit jaar de organisatie van de intocht met Roetveegpieten op ons willen nemen.” Burgemeester Van Bochove geeft aan graag te blijven samenwerken met deze groep vrijwilligers. “Er is erg veel respect en waardering voor al het werk dat zij verzetten. Ik hoop daarom ook na dit jaar samen op te kunnen trekken.”

De intocht

De Sint komt dit jaar aan in Weesp op zaterdag 16 november. Vanaf 11.30 uur is iedereen welkom rond ‘De Kom’. De boot wordt verwacht om 12.00 uur.

De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van het proces.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken