HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Digitale bewonersavond omgevingsvisie Weesp

Digitale bewonersavond omgevingsvisie Weesp (15-09-2020)

Dit item is verlopen op 07-10-2020.

De gemeente Weesp houdt op woensdag 7 oktober een digitale bewonersavond over de omgevingsvisie ‘Weesp 2050’ die momenteel in ontwikkeling is. Tijdens deze digitale bewonersavond lichten onder andere wethouder John Vos en burgemeester Bas Jan van Bochove de ontwikkelingen in de omgevingsvisie tot op heden toe. Op deze avond worden ook de winnaars van de wedstrijd, waarin Weespers werden uitgedaagd hun visie op een voor hen bijzonder stukje Weesp te geven, bekend gemaakt. 

In de afgelopen weken heeft er een enquête online gestaan die door veel Weespers is ingevuld. Ruim 1200 Weespers hebben de korte enquête ingevuld, ruim 100 hebben de tijd genomen om ook een langer onderzoek met uitsluitend open vragen in te vullen. Hartelijk dank hiervoor. Met de gegeven antwoorden heeft de gemeente Weesp nu veel input van bewoners om een visie op te stellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Weesp voor de lange termijn.

Opbrengst enquête en onderzoek

Momenteel worden de antwoorden van de enquête onderzocht en werkt de gemeente aan het opstellen van conclusies. Tijdens de digitale bewonersavond worden deze conclusies met de bezoekers gedeeld en worden inwoners gevraagd verder na te denken over de ruimtelijke toekomst van Weesp.

Aanmelden bewonersavond

Er is gekozen voor een digitale opzet vanwege de onzekerheden die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Het is mogelijk mee te doen aan het bewonersavond via Zoom. De juiste link wordt via het gemeentenieuws, Facebook en andere digitale middelen verspreid. Inwoners die aan het bewonersavond deel willen nemen, kunnen een mail sturen naar omgevingsvisie@weesp.nl met als onderwerp ‘Bewonersavond’. Zij worden vervolgens via de mail uitgenodigd deel te nemen aan de Zoom meeting.

Meer informatie over omgevingsvisie

Wilt u meer weten over de omgevingsvisie 'Weesp 2050'? Kijk dan op www.weesp.nl/weesp2050

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken