HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Dijken rondom Nigtevecht worden verbeterd

Dijken rondom Nigtevecht worden verbeterd (17-09-2015)

Dit item is verlopen op 17-10-2015.

Vanaf half september begint Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht met de uitvoering van de dijkverbeteringen Vreelandseweg, Klompweg en Lage Klompweg. Dit is nodig om deze dijken weer hoog en sterk genoeg te maken. Half september start de groenaannemer met het verwijderen van een aantal bomen. De meeste worden na het project weer herplant. Het werk aan de dijk begint in november en duurt tot voorjaar 2016. Bewoners worden persoonlijk op de hoogte gehouden.

Dat we veilig kunnen leven onder zeeniveau is één van de kerntaken van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Uit toetsing van de dijken bleek dat ze op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg meer zijn en moeten worden verbeterd. Het dijkverbeteringsplan is in nauw overleg met de omgeving gemaakt. Waternet voert de dijkverbetering in opdracht van het waterschap uit.

Bomen
Een aantal bomen moet plaatsmaken voor de dijkverbetering. Om het bijzondere karakter van het landschap zoveel mogelijk intact te laten is er intensief overlegd met gemeente, bewoners, een landschapsarchitect en een klankbordgroep. De meeste bomen langs de beide dijktrajecten blijven behouden en veel bomen worden herplant.

Aanleg aardgas en nieuwe drinkwaterleiding
Niet alleen de dijk wordt verbeterd. Liander legt een nieuw aardgasnet aan bij de Lage Klompweg. De aanleg van het aardgasnet was een uitdrukkelijke wens van bewoners, omdat zij nu nog geen gas hebben. PWN en Vitens verbeteren de drinkwatervoorzieningen op beide dijktrajecten. Door al deze werkzaamheden met de dijkverbetering te combineren verminderen we de uitvoeringshinder voor de omgeving.

Bereikbaarheid
Alle woningen en bedrijven langs de dijktrajecten zijn gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten. Wel zijn er omleidingen en is er soms enige vertraging. Doorgaand verkeer wordt gedurende het hele project omgeleid. De omleidingsroute wordt aangegeven met omleidingsborden. De groenwerkzaamheden duren tot half oktober. Daarna begint het werk aan het gasnet, de drinkwaterleiding en de dijkverbetering. De werkzaamheden duren tot april 2016.

Bewonersavond
In oktober organiseert Waternet informatieavonden voor de direct betrokken bewoners. Zij worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken