HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Eindejaarsbericht over de vluchtelingen op Crailo

Eindejaarsbericht over de vluchtelingen op Crailo (30-12-2015)

Dit item is verlopen op 30-01-2016.

Aan het einde van het jaar blikken we terug op de afgelopen maanden, waarin het Opvangverbond Gooi- en Vechtstreek in samenwerking met Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Noord-Holland de zorg op zich nam voor de bewoners in de vluchtelingenopvang Crailo.

Alle - momenteel 96 - bewoners zijn inmiddels geregistreerd bij de IND en ook de eerste gesprekken hebben daar plaats gevonden. Een onzekere periode ligt nog voor hen; er zijn zorgen over de eigen toekomst en over die van de familie in het land van herkomst.

In de betrekkelijk korte tijd dat de bewoners nu op Crailo verblijven is  er met de inzet van medewerkers, talloze vrijwilligers, sponsors en niet in de laatste plaats de bewoners zelf enorm veel gerealiseerd.

Vluchtelingenopvang Crailo is gegroeid tot een kleine samenleving waar mensen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Servië met elkaar proberen de draad van het ‘gewone’ leven, dat natuurlijk feitelijk heel bijzonder is, op te pakken.

In de opstartfase regelden we zaken als koken nog centraal. Maar de sfeer stond ons toe om te groeien naar een situatie waarin de mensen steeds meer de regie over hun eigen leven weer oppakken. Er is gaandeweg een dagritme ontstaan waarbinnen de kinderen allemaal naar school gaan, de jongsten naar de Zonnewijzer in Bussum en de ouderen naar de Internationale Schakelklas.  Allemaal op de fiets, al dan niet onder begeleiding van de ouders. Voor de volwassenen bestaat de mogelijkheid om zich onze taal eigen te maken. Steeds vaker worden bezoekers begroet met “goedemorgen, hoe gaat het ermee” en klinken er Nederlandse kinderliedjes door het pand.

De beide grote keukens zijn gebruiksklaar gemaakt en sinds een paar weken wordt er door de bewoners zelf gekookt onder leiding van chef-kok Abu. Hoewel natuurlijk de smaken onder de bewoners verschillen is het heerlijk om de geuren van vers bereid eten in huis te hebben. Samen koken geeft mensen ook iets om handen.

Bewoners helpen actief mee in en om het pand, met het repareren van fietsen, tuinieren, de kledingshop en bij de kinderkamer en crèche.

Vrijwilligerscoördinatoren van het Leger des Heils zorgen ervoor dat de inzet van alle vrijwilligers op locatie goed gestroomlijnd wordt en dat alle initiatieven van buitenaf een vervolg krijgen. Er zijn talloze aanbiedingen vanuit de samenleving om iets aan te bieden op het gebied van activiteiten of diensten. Grandioos om te zien maar het vraagt uiteraard ook om een goede coördinatie en afweging.

De bewoners zijn al op veel plekken in de Gooise samenleving gastvrij onthaald voor activiteiten als sport, yoga, sauna, maaltijden of kerstmarkten.

De container-unit op het terrein die tot voor kort dienst deed als ruimte voor de maaltijden is de afgelopen week getransformeerd tot een gezellige ontmoetingsplek, ‘de huiskamer van Crailo’.

Dankzij een de gift en inzet van een bedrijf en met behulp van bewoners is het een kleurrijke en sfeervolle plek geworden waar men, zeker nu het winter is, gezellig kan samenkomen.

Gemeente en het Leger des Heils willen ook op deze plek hun dank uitspreken aan de vele honderden mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor deze noodopvang. Ze hebben de vluchtelingenopvang op Crailo tot een plek gemaakt waar mensen die uit een ongekend moeilijke situatie komen, zich veilig weten en tot zichzelf kunnen komen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken