HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Enquête gladheidbestrijding

Enquête gladheidbestrijding (18-09-2018)

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

U bent vast nog niet bezig met sneeuw, ijs en gladheid, maar de gemeente bereidt zich nu al voor op het komende winterseizoen. Via een enquête wil de gemeente graag weten hoe ú denkt over de gladheidbestrijding.

In de winterperiode strooit de gemeente op verschillende wegen zout ter bestrijding of voorkoming van gladheid. Bij gladheid wordt er vooral gestrooid op hoofdroutes (doorgaande wegen), busroutes, wegen in het centrum en fietspaden. Op kleinere, lokale wegen en straten wordt niet gestrooid. Omdat het ondoenlijk is om alle wegen en voetpaden sneeuw- en ijsvrij te houden, is enige overlast tijdens vorstperioden onvermijdelijk.

Strooiroutes

Op welke plekken er precies wordt gestrooid, is vastgelegd in het zogenoemde ‘Gladheidbestrijdingsplan’. Een plan waarin alle strooiroutes worden vastgelegd, en dat jaarlijks opnieuw door het college van B&W wordt vastgesteld.

Uw mening telt!

De gemeenteraad wil uit uw inbreng een knelpunt top 20 inzichtelijk maken. Deze punten kunnen dan, indien mogelijk, in het Gladheidbestrijdingsplan voor de winter van 2018/2019 worden opgenomen.

Om een goed beeld te vormen van hoe u als inwoner denkt over het strooibeleid in Weesp, verzoeken wij u vriendelijk de enquête in te vullen. De gemeenteraad kan zo uw inbreng en mening meenemen in zijn besluitvorming.

Klik hier voor de enquête.

De enquete sluit op 12 oktober! U doet toch ook even mee?

De uitkomsten van deze enquête zullen gedeeld worden op de gemeentelijke website. Ontvangt u de uitkomsten graag per e-mail? Noteert u dan ook uw e-mailadres onderaan de vragenlijst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken