HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Enquête Waar blijft het geld van de gemeente?

Enquête Waar blijft het geld van de gemeente? (14-11-2017)

Dit item is verlopen op 06-12-2017.

Op 13 november hebben de raadsleden de begroting voor 2018 vastgesteld. Daarbij beslist de raad hoeveel geld in 2018 wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld het openbaar groen, jeugdhulp en sportvoorzieningen.

Wilt u weten hoe de gemeente haar geld verdeelt? De rekenkamercommissie van Weesp doet onderzoek voor de raadsleden. Deze commissie onderzoekt nu wat u over het uitgeven van geld van de gemeente wilt weten. Wilt u meewerken aan deze enquête? U kunt de enquête vóór 1 december a.s. invullen.

Burgemeester Bas Jan van Bochove: “Interessant dat onderzoek! Graag verzoek ik u hieraan mee te werken”.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken