HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Geen budget meer beschikbaar voor startersleningen

Geen budget meer beschikbaar voor startersleningen (28-07-2016)

Dit item is verlopen op 28-08-2016.

Het budget van €250.000,- voor startersleningen is op. Nieuwe aanvragen voor startersleningen worden daarom niet meer in behandeling genomen. Er zijn tussen maart 2015 en juni 2016 negen startersleningen verstrekt. De gemiddelde leensom was in 2015 € 21.269,- en in 2016 € 26.461,-. De starterslening overbrugt het verschil tussen wat een starter op de woningmarkt maximaal kan lenen bij de bank en de verwervingskosten van de woning. De starterslening (maximaal € 30.000,-) beoogt de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en jonge Weespers voor Weesp te behouden. Het college wil ook in de toekomst startersleningen blijven verstrekken aan jonge Weespers. Begin 2017 wordt opnieuw bekeken of budget kan worden vrijgemaakt. 

Daarnaast eindigt per 31 december 2016 de fiscale uitzondering voor startersleningen. Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de starterslening blijft bestaan. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) onderzoekt momenteel de mogelijkheden die ervoor zorgen dat de Starterslening in aangepaste vorm ook ná 2016 voor alle partijen aantrekkelijk blijft.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken