HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeente Weesp gaat aan de slag met economische visie binnenstad

Gemeente Weesp gaat aan de slag met economische visie binnenstad (31-10-2019)

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

Weesp komt met een actieplan voor een aantrekkelijker binnenstad.  Aan de basis van het plan staat de recent gerealiseerde economische visie voor de binnenstad van Weesp. Een visie, die samen met bewoners, winkeliers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen is opgesteld. Het college van gemeente Weesp heeft kennis genomen van de visie en vertaalt dit – na de terinzagelegging de komende zes weken -  in een actieplan.

Daarin is voor het eerst ruimte voor het aantrekken van een centrummanager. Deze krijgt in ieder geval een rol in de samenwerking tussen winkeliers, aanpakken van de winkelleegstand en betere synergie met de waren- en biologische markt. De voorgenomen acties hebben vooral te maken met uitstraling/aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, minder overlast en aanpak leegstand. Zo komt er een onderzoek naar een mogelijke boulevard (boardwalk ter hoogte van de Hoogstraat)  langs de Vecht. Er wordt al gewerkt aan betere fietsroutes, meer ruimte voor fietsparkeren en minder zwaar verkeer. Dit wordt de komende tijd verder versterkt. Net als realisatie van betere bewegwijzering.

Centrum voor iedereen

Met de economische visie voor de binnenstad komen veel zaken samen. Zo was er op deelterreinen, zoals toerisme, verkeer en vervoer en terrassenbeleid er altijd veel aandacht. Nu is alles samengebracht in één visie. Integraal met een focus op een aantrekkelijk centrum voor iedereen : bewoners, winkeliers en bezoekers. In de visie draait het om kernkwaliteiten als de rijke historie, het monumentale karakter, de kleinschaligheid, de hoge mate van zelfstandig ondernemerschap met ‘couleur locale’, de Vecht en de grachten.

Hoe verder

Na de ter inzage legging - van donderdag 31 oktober tot en met woensdag 11 december 2019 - buigt het college van gemeente Weesp zich nog voor de jaarwisseling over de economische visie. In het eerste kwartaal van 2020 komt er een team Centrummanagement en wordt een centrummanager aangetrokken.  Daarmee wordt ook het actieplan ingezet. Jaarlijks wordt de Weesper gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het actieplan. 

Eerder gepubliceerd

Weesp gaat aan de slag met de binnenstad. Doet u mee?

Ter inzage

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken