HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus

Gemeentelijke belastingaanslag 2018 eind februari in de bus (23-02-2018)

Dit item is verlopen op 31-03-2018.

Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) verstuurt eind februari de gemeentelijke belastingaanslagen 2018. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de herwaardering van woningen en de onderliggende databestanden. De Waarderingskamer heeft groen licht gegeven voor de verzending.

Mogelijk hogere WOZ-waarde

Het kan voorkomen dat uw woning een hogere WOZ-waarde toegekend heeft gekregen dan u zou verwachten. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is het afgelopen jaar meer modelmatig gewaardeerd. In deze methode wordt de waarde bepaald door het te taxeren object te vergelijken met verkochte objecten. BSWW vult hiervoor een aantal kenmerken in (bijv. perceelgrootte, bouwjaar, ligging) en een applicatie berekent vervolgens de WOZ-waarde. De waarde komt hierdoor meer in lijn te liggen met de marktwaarde. De tweede reden voor een hogere waardering is de algemene waardestijging op de huizenmarkt.

Twijfels over de waardering?

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde? Bekijk dan eerst het taxatieverslag. Dit kunt u inzien bij het digitale Belastingloket (www.belastingensww.nl). Voor inzage is een DigiD nodig. Bedrijven, verenigingen of stichtingen loggen in met het subjectnummer en biljetnummer. U kunt het taxatieverslag ook schriftelijk opvragen (BSWW, Postbus 241, 1200 AE Hilversum) of per e-mail (info@belastingensww.nl).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde op uw belastingaanslag? Maak niet direct bezwaar, maar neem eerst telefonisch contact op met BSWW (tot uiterlijk vier weken na dagtekening van de aanslag). Er vindt dan snel een nader onderzoek plaats. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan heeft u genoeg tijd om alsnog bezwaar te maken. De ervaring leert dat in veel gevallen overeenstemming wordt bereikt. Deze aanpak is voor organisatie en inwoners prettig en bespaart kosten.

Contact

BSWW is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur: (035) 65 59 194. Houdt u rekening met drukte direct na het bezorgen van de aanslagen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken