HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 in de bus

Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 in de bus (28-03-2017)

Dit item is verlopen op 28-04-2017.

Het merendeel van de gemeentelijke belastingaanslagen 2017 voor inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren ligt eind maart op de deurmat. Een klein deel van de aanslagen wordt nog extra gecontroleerd en volgt later. De afgelopen maanden heeft ‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren’ (BSWW) hard gewerkt aan een kwaliteitsslag van de WOZ-bestanden. Dit heeft geresulteerd in groen licht van de Waarderingskamer, de instantie die belast is met onafhankelijk toezicht.

De verzending van de aanslagen is helaas een maand vertraagd, maar dit heeft geen gevolgen voor de belastingplichtigen. De betalingstermijn van acht maanden bij automatische incasso blijft gelijk, alleen schuift de einddatum van betaling een maand op (30 november 2017). Wie zich bij de Berichtenbox van Mijn Overheid heeft aangemeld, ontvangt de aanslag digitaal. Omdat dit de eerste keer is, ontvangt men nog wel een aankondigingsbrief.

Bijsluiter

Heeft u vragen over de aanslag? Lees dan eerst de uitvoerige bijsluiter die op veel vragen al een antwoord geeft. Komt u er niet uit, neem dan contact op met BSWW. De ervaring leert dat het de eerste dagen na verzending van de aanslagen erg druk is aan de telefoon. Als BSWW moeilijk bereikbaar is of de wachttijd te lang is, probeert u het dan op een later moment nog eens. BSWW vraagt uw begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Bij vragen contact

Bij vragen of twijfel over de juistheid van de WOZ-waarde wordt geadviseerd eerst het taxatieverslag te bekijken. U kunt als belastingplichtige een taxatieverslag van uw object inzien bij het digitale Belastingloket op de website: www.belastingensww.nl (inloggen met DigiD; bedrijven, verenigingen of stichtingen met het subjectnummer en biljetnummer). Als u daarna nog vragen heeft over de vastgestelde WOZ-waarde, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met BSWW. Een taxateur onderzoekt dan de waarde en binnen twee weken ontvangt u het resultaat van dit onderzoek. Contact voorkomt mogelijk onnodige en tijdrovende procedures.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beschikte waarde en leidt het telefonisch contact niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen. Dit kan ook digitaal bij het Belastingloket op de website.

Contact

Telefonisch contact met BSWW is mogelijk op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via 035 6559 194. U kunt uw vraag ook mailen naar: info@belastingensww.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken