HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 komen eind maart

Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 komen eind maart (15-03-2017)

Dit item is verlopen op 15-04-2017.

De gemeentelijke belastingaanslagen 2017 voor inwoners en ondernemers van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren liggen eind maart op de mat. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een kwaliteitsslag van de WOZ-bestanden. Dit heeft geresulteerd in groen licht van de Waarderingskamer, de instantie die belast is met onafhankelijk toezicht.

‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren’, de organisatie die de belastingen int voor deze drie gemeenten, betreurt de vertraging van een maand maar benadrukt dat dit geen gevolgen heeft voor de belastingplichtigen. De aanslagen worden vanaf 30 maart bezorgd (met als dagtekening 31 maart 2017). De betalingstermijn van acht maanden bij automatische incasso blijft gelijk, alleen schuift de einddatum van betaling een maand op (30 november). Wie zich bij de Berichtenbox van Mijn Overheid heeft aangemeld, ontvangt de aanslag digitaal.

Extra controle

Waar sprake is van een grote stijging of daling van de WOZ-waarde ten opzichte van de gemiddelde waardeontwikkeling, wordt eerst nog een extra controle uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen. In dat geval krijgt men de aanslag later. Dit is landelijk gebruikelijk en was ook vorig jaar het geval. Ook hier geldt dat de acht betalingstermijnen overeind blijven en dat de einddatum van betaling mee opschuift.

Bij twijfel contact

Bij het opleggen van de aanslag wordt belastingplichtigen gevraagd bij vragen of twijfel over de WOZ-waarde contact op te nemen met BSWW. Als er sprake is van onjuiste gegevens, wordt dit opgelost. Contact voorkomt mogelijk onnodige en tijdrovende procedures. Deze oproep is vorig jaar ook gedaan en werd door inwoners en ondernemers als nuttig ervaren. Contact met BSWW is mogelijk via: tel. 035 - 6559194 of e-mail: info@belastingensww.nl.

Opdracht tot evaluatie

Het bestuur van BSWW heeft - nu de eerste prioriteit van de verzending van de aanslagen 2017 is afgerond - de interim-directeur van BSWW de opdracht gegeven een evaluatie op te stellen en verbeterpunten aan te dragen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken