HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 vertraagd

Gemeentelijke belastingaanslagen 2017 vertraagd (23-02-2017)

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Inwoners en ondernemers van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren krijgen de gemeentelijke belastingaanslag niet zoals gebruikelijk eind februari in de bus. ‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp Wijdemeren’ (BSWW), de organisatie die de belastingen int voor deze drie gemeenten, heeft te maken met technische problemen waardoor de verzending van de aanslagen voor 2017 vertraagd is.

BSWW betreurt de gang van zaken en doet er alles aan om de aanslagen zo snel mogelijk de deur uit te doen. Medio maart wordt duidelijk wanneer de aanslagen verzonden kunnen worden.

De vertraging heeft geen gevolgen voor de belastingplichtigen. De betalingstermijn van acht maanden bij automatische incasso blijft gelijk, alleen schuift de einddatum van betaling op. De vertraging speelt geen rol bij het indienen van de belastingaangifte over 2016. Wanneer hierbij een WOZ-waarde nodig is, dan gaat het om de waarde zoals die vorig jaar verstrekt is.

Wie naar aanleiding van de vertraging van de aanslagoplegging vragen heeft, kan contact opnemen met BSWW: tel. 035 - 6559194 of e-mail: info@belastingensww.nl.

Logo Belastingen SWW

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken