HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeenteraad geïnformeerd over financiële situatie Tomingroep

Gemeenteraad geïnformeerd over financiële situatie Tomingroep (11-09-2019)

Dit item is verlopen op 11-10-2019.

Deze week liet de Tomingroep in een persbericht weten dat zij dit jaar voor het eerst in 25 jaar gaan afsluiten met een tekort en een doorontwikkeling nodig heeft. Tomingroep is het bedrijf dat voor de regio Gooi en Vechtstreek en Almere de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) uitvoert. In Weesp doen de werknemers van Tomin veel groenonderhoud en schoonmaakwerk in het stadhuis. De Tomingroep zorgt ervoor dat tientallen Weespers met een arbeidsbeperking werk hebben. Veel zijn in dienst bij de Tomingroep via de Wsw, maar ook via andere regelingen.

Het bericht meldt dat er een goede financiële basis onder Tomingroep ligt, die voldoende ruimte biedt om te investeren in de noodzakelijke doorontwikkeling waarin het Algemeen Bestuur een actieve rol zal nemen. De werkgelegenheid van de SW-medewerkers is gegarandeerd en komt niet in gevaar.

Met een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van Tomingroep zoals de interimdirecteur, Ivo Korte, deze in samenspraak met de Raad van Commissarissen van Tomingroep BV afgelopen donderdag 5 september aan het algemeen bestuur heeft toegelicht.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken