HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeenteraad in 'open overleg' met Gedeputeerde Jack van der Hoek

Gemeenteraad in 'open overleg' met Gedeputeerde Jack van der Hoek (20-04-2017)

Dit item is verlopen op 20-05-2017.

Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland kwam woensdag 19 april jl. naar Weesp om ‘het open overleg’ te voeren met de gemeenteraad. Raadslid Maarten Miner gaf, namens de raad, een toelichting op het proces dat is ingezet om tot een keuze voor een bestuurlijke partner te komen. De gemeenteraad zal op basis van onderzoeken en gesprekken met inwoners en organisaties in Weesp, nog dit jaar tot een keuze voor Amsterdam of Gooise Meren komen. Waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove overhandigde hem na het gesprek de eerste uitgave van De Toekomstcourant. De publieke tribune zat tijdens het gesprek vol met geïnteresseerde Weespers en belangstellenden uit de buurgemeenten.

Een duidelijke uitkomst van het overleg voor Weesp is dat het verkenningstraject en het onderzoeksproces van Weesp, door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, gerespecteerd wordt. De Gedeputeerde heeft aangegeven dat de gemeenteraad van Weesp tot 9 november 2017 de tijd krijgt om een besluit te nemen over de toekomst: een samenwerkingsverband of fusie aangaan met ofwel Gooise Meren dan wel Amsterdam. Gedeputeerde Jack van der Hoek gaf hierbij echter wel duidelijk aan dat hij van het gemeentebestuur van Weesp op 9 november een concreet en overtuigend besluit verwacht.


Gedeputeerde brengt bezoek aan gemeenteraad van Weesp voor open overleg  Waarnemend burgemeester bas Jan van Bochove overhandigt De Toekomstcourant aan Gedeputeerde Jack van der Hoek

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken