HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gemeenteraadsvergadering op 24 november 2016

Gemeenteraadsvergadering op 24 november 2016 (21-11-2016)

Dit item is verlopen op 24-11-2016.

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 24 november a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Tijdens deze vergadering wordt de heer Van Engelshoven-Huls benoemd als griffier van de gemeenteraad per 1 januari 2017.
Mevrouw K. Oude Luttikhuis wordt benoemd en be√ędigd als commissielid niet-raadslid. Zij zal de fractie van D66 gaan ondersteunen.

Twee andere punten op de agenda zijn de evaluatie van het minimabeleid en het defintief oordeel provincie intergemeentelijk toezicht; ruimtelijk ordening en toezicht en handhaving omgevingsrecht 2015.

De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op www.weesp.raadsinformatie.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken