HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Gezondheidspeiling 2016: hoe gaat het met u?

Gezondheidspeiling 2016: hoe gaat het met u? (10-10-2016)

Dit item is verlopen op 10-11-2016.

GGD start met de Gezondheidspeiling 2016

Vrijdag 7 oktober start GGD Gooi en Vechtstreek met de Gezondheidspeiling 2016. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen. De GGD voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit. Ruim 22.000 inwoners van Gooi en Vechtstreek ontvangen een vragenlijst. Hierin staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten, mantelzorg en participatie.

Onderdeel van landelijk onderzoek

De Gezondheidspeiling van de GGD maakt deel uit van een grootschalig landelijk onderzoek. Alle GGD’en in Nederland voeren een dergelijk onderzoek uit. In heel Nederland krijgen in totaal ruim 1,1 miljoen volwassenen en ouderen het verzoek een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt overal op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau met elkaar te vergelijken. De GGD’en voeren de Gezondheidspeilingen uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Digitaal of schriftelijk

Inwoners van GGD Gooi en Vechtstreek kunnen vanaf 7 oktober een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidspeiling 2016. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; de computer heeft willekeurig namen en adressen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Samen vormen deze mensen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Alleen de mensen die een uitnodiging voor deelname hebben ontvangen, kunnen meedoen aan het onderzoek. Zij kunnen de vragenlijst online invullen. Na het invullen van de vragenlijst op internet kunnen mensen een persoonlijk gezondheidsadvies bekijken. Mensen die niet over internet beschikken krijgen een vragenlijst op papier toegestuurd. Deelname is vrijwillig. De privacy van de gegevens wordt beschermd, zoals dat in de Wet bescherming persoonsgegevens beschreven staat.

Belangrijke basis voor lokaal gezondheidsbeleid

Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? Komen er in onze regio meer of minder problemen voor dan elders in het land?

Mei 2017 publiceert de GGD de resultaten in regionale kranten en op de GGD-website, via www.ggdgv.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de Gezondheidspeiling 2016.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken