HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Groot onderzoek naar koopgedrag in Weesp

Groot onderzoek naar koopgedrag in Weesp (28-09-2018)

Dit item is verlopen op 20-10-2018.

Deze maand start een groot onderzoek naar het koopgedrag van inwoners van Weesp en andere gemeenten in de Randstad. Doet u mee? Onder de deelnemers worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen. Ook wordt in kaart gebracht hoe tevreden ze zijn over het winkelaanbod. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Het onderzoek vindt om het jaar plaats en wordt uitgevoerd op verzoek van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Onderzoeksbureau I&O Research voert het onderzoek uit.

Doet u ook mee?

U kunt vanaf eind september meedoen aan het onderzoek. Een aantal huishoudens hebben namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Zij zijn willekeurig geselecteerd. Heeft u geen brief gekregen en wilt u wel graag willen meedoen? U kunt de vragenlijst online invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw privacy is gewaarborgd conform de nieuwe privacywetgeving. De door u gegeven antwoorden worden losgekoppeld van uw adres. Uw antwoorden gebruiken we uitsluitend voor dit onderzoek.

Aantrekkelijk centrum

Er zijn veel ontwikkelingen in de detailhandel. Het online winkelen heeft een sterke groei  doorgemaakt, en winkels in de centra hebben het moeilijker. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@kso2018.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken