HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Heiwerkzaamheden Vechtbrug

Heiwerkzaamheden Vechtbrug (31-03-2017)

Dit item is verlopen op 15-07-2017.

Afgelopen periode zijn er grote stappen genomen ten behoeve van de bouw van de nieuwe Vechtbrug met als hoogtepunt het plaatsen van de brugkelder met een grote drijvende kraan. Hierbij willen we u verder informeren over de werkzaamheden en de verwachte hinder die deze de komende periode geven.

Momenteel is de aannemer bezig met het verwijderen van grond (overhoogte) nabij de nieuw te bouwen Vechtbrug. Dit doen zij om ruimte te maken voor het bouwen van de landhoofden. Vanaf maandag 3 april worden de heistelling en de betonnen heipalen aangevoerd. In de periode van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april worden de heipalen voor de landhoofden aangebracht. Enige geluidshinder is hierbij te verwachten.

Om de hinder van het heien tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden overdag tussen 07.00 en 17.00 uur uitgevoerd.

Aansluitend op de heiwerkzaamheden worden de landhoofden verder afgebouwd en wordt het brugdek in delen aangebracht.

Belangrijke momenten

Onderstaand een korte opsomming van de belangrijkste momenten in de komende periode ten behoeve van de bouw van de Vechtbrug:

  •  Maandag 8 mei en maandag 15 mei: plaatsen brugdek in delen
  •  In de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 juni: plaatsen stalen hameitorens
  •  Van dinsdag 4 juli 18.00 uur tot woensdag 5 juli 09.00 uur: plaatsen stalen beweegbare klep (vaarweg afgesloten)

Heeft u vragen?

Met algemene vragen over het de reconstructie van de Gooilandseweg (N236) tussen Aetsveld en Loodijk kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt: 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail InfoN236@noord-holland.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken