HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Het onbeheerd plaatsen van (brom)fietsen buiten de fietsrekken

Het onbeheerd plaatsen van (brom)fietsen buiten de fietsrekken (22-08-2017)

Dit item is verlopen op 06-10-2017.

Het college van B&W heeft de parkeerplaats en de keerlus op de Ossenmarkt nabij de Groene Punt bij besluit aangewezen als plaats waar het verboden is om (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde rekken te plaatsen.

Extra fietsenrekken

Vorig jaar heeft de gemeente, na veel klachten van omwonenden over overlast van (brom)fietsen, fietsrekken geplaatst op de Groene Punt. In de zomerperiode trekt deze plek veel jongeren, die komen zonnen en zwemmen. Dit betekent een grote hoeveelheid fietsen en bromfietsen. Begin van deze zomer heeft de gemeente daarom besloten om het aantal stallingsplekken uit te breiden.

Opheffen van overlast

Bewoners ondervinden echter nog steeds overlast van (brom)fietsen die buiten deze stalling geplaatst worden. De brommers en fietsen worden achter geparkeerde auto’s en op parkeervakken geplaatst. Met dit aanwijzingsbesluit kan de gemeente de (brom)fietsen die buiten de fietsrekken geparkeerd zijn, nu verwijderen en naar de Gemeentewerf brengen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken