HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Hoe ziet Weesp er in 2050 uit?

Hoe ziet Weesp er in 2050 uit? (14-07-2020)

Dit item is verlopen op 30-09-2020.

Gemeente Weesp start samen met inwoners omgevingsvisie op

Hoe ziet de ruimtelijke ontwikkeling in Weesp er de komende decennia uit? Op die vraag gaat de gemeente Weesp de komende maanden het antwoord vinden. Het antwoord op deze vraag wordt uiteindelijk gevat in de ‘Omgevingsvisie Weesp 2050’. Voor alle belangrijke ruimtelijke besluiten die de komende decennia genomen gaan worden, wordt dit document richtinggevend.

De gemeente Weesp luistert graag naar de mening van haar inwoners, ondernemers en instellingen en heeft daarom een enquête gemaakt. De enquête staat op de website van de gemeente Weesp: weesp.nl/weesp2050 Invullen duurt ongeveer 5 minuten. Wie dieper op de vragen in wil gaan, wordt na afloop uitgenodigd voor een vervolgenquête.

Voor de totstandkoming van de enquête is ook de input gevraagd van het Toekomstpanel van Weesp, een groep van ca. 150 betrokken Weespers die is ontstaan in 2017 om met de gemeente mee te denken- en -praten over de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Maandag 22 juni waren de leden van het panel uitgenodigd virtueel samen te komen om de onderwerpen te bespreken. In de enquête staan vragen over onderwerpen als bouwen, bereikbaarheid, recreatie en duurzaamheid.

Bruidsschat

,, Een betere bruidsschat kan onze stad zich niet wensen’’, zo stelt wethouder John Vos. ,,Vanaf 2022 houdt Weesp op te bestaan als zelfstandige gemeente. Door alle wensen die we nu hebben vast te leggen in een omgevingsvisie, zorgen we er voor dat we decennia lang toch onze stempel kunnen drukken op de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad.’’

De enquête is nog geruime tijd in te vullen. De gemeente gaat goed in de gaten houden of de verschillende groepen in de Weesper samenleving worden bereikt.  In september volgen er speciaal op de minder goed vertegenwoordigde groepen gerichte acties. De input uit de enquête wordt gebruikt voor het maken van de omgevingsvisie, die het College van Burgemeester en Wethouders eind 2020 vaststelt. Daarna kunnen inwoners, ondernemers en instellingen van Weesp reageren op de concept omgevingsvisie. Tenslotte is de gemeenteraad aan de beurt. Het doel is de omgevingsvisie onherroepelijk te hebben vastgesteld voor de zomer van 2021.  

Met fusiepartner Amsterdam is afgesproken dat zij de uitkomsten van de omgevingsvisie van Weesp na de fusie overnemen en integreren in de eigen omgevingsvisie. De omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam is naar verwachting ook in 2021 gereed.

Wethouder Vos geeft in de Videopresentatie Omgevingsvisie Weesp een toelichting op de omgevingsvisie en nodigt u uit om uw mening te geven.

Wedstrijden

In de zoektocht naar inspirerende ideeën voor de ruimtelijke ontwikkeling van Weesp organiseert de gemeente Weesp twee wedstrijden waarin bewoners worden uitgedaagd. Wie graag fotografeert kan meedoen aan de fotografiewedstrijd. Tekenaars kunnen zich uitleven in een tekenwedstrijd. In beide wedstrijden wordt van de deelnemers gevraagd een bijzondere plek in Weesp vast te leggen. 

Kijk voor meer informatie ook op de placemat die deze zomer twee keer bij het Weesper Nieuws zit. De inzending voor beide wedstrijden dient voor 31 augustus verstuurd te worden naar omgevingsvisie@weesp.nl. Een onafhankelijke jury beslist over het eindresultaat. De drie beste inzendingen per wedstrijd krijgen een workshop van een professionele fotograaf en striptekenaar. De winnende inzendingen worden, inclusief het commentaar van de jury, gepubliceerd in het Weesper Nieuws.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken