HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

Informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde (23-02-2016)

Dit item is verlopen op 23-03-2016.

Eind februari 2016 valt bij (nagenoeg) iedereen het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2016 weer op de mat. Vanaf dit jaar ontvangt u de aanslag niet zoals u gewend bent van uw gemeente, maar van de nieuwe organisatie Belastingen SWW (BSWW). BSWW is een samenwerking tussen de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren op het gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. Voor vragen over uw aanslagbiljet, de belastingen en de WOZ-waardering kunt u voortaan terecht bij BSWW.   

Op het aanslagbiljet/WOZ-beschikking staat voor eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen de WOZ-waarde vermeld. Vanaf dit jaar heeft de WOZ-waarde een grotere invloed in het Woningwaarderingsstelsel bij het berekenen van huren. Daarom wordt aan huurders van woningen ook de WOZ-waarde bekendgemaakt.

Op uw aanslagbiljet kunnen naast de WOZ-waarde de volgende heffingen worden vermeld: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Is er sprake van een woonark of -wagen dan ontvangt u een aanslag belas­tingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.

Betaling aanslag gemeentelijke belastingen
Met de komst van BSWW zijn de betaaltermijnen geharmoniseerd. Als u in het verleden niet gekozen hebt voor automatische incasso van de aanslag, dan moet de aanslag binnen twee maanden (vóór 30 april 2016) betaald worden. Voorheen was dit drie maanden. U kunt desgewenst alsnog een machtiging afgeven. Indien BSWW die voor 15 maart 2016 ontvangt, dan kunt u het aanslagbedrag in acht maandelijkse termijnen betalen. Voorheen was dit tien maanden. Komt de machtiging later binnen, dan wordt het aantal termijnen aangepast.

Niet eens met het aanslagbiljet of de WOZ-waarde? Bel BSWW!
Uiteraard probeert BSWW uw aanslag zo correct mogelijk vast te stellen. Het kan echter voorkomen dat een vergissing is gemaakt, of dat iets voor u niet duidelijk is. Als dat zo is, vragen wij u telefonisch contact op nemen met BSWW. Als er inderdaad sprake is van een vergissing, ontvangt u binnen vier weken een correctie op de aanslag.

Elk jaar wordt de WOZ-waarde zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. De bedoeling van de waardering voor de wet WOZ is een zo nauwkeurig mogelijke benadering van de werkelijkheid op de waardepeildatum (1 januari 2015). De waarde van een pand is echter niet tot € 5.000,-- nauwkeurig vast te stellen. Verkoopprijzen van identieke woningen zijn ook niet altijd gelijk. De WOZ-waarde van uw pand ligt dus binnen een zekere bandbreedte. Wij adviseren u om bij vragen of twijfels over de waarde eerst het taxatieverslag via het Belastingloket BSWW te bekijken (www.belastingensww.nl). Als u het daarna niet eens bent met de WOZ-waarde kunt u (tot en met 28 maart) het beste telefonisch contact met BSWW opnemen.

  • Er wordt dan genoteerd waarom u de waarde te hoog vindt.
  • Een taxateur onderzoekt vervolgens de waarde. Binnen twee weken wordt u teruggebeld met het resul­taat van het onderzoek.
  • Als de waarde wordt verlaagd, dan wordt deze direct gewijzigd in de administratie en ontvangt u een verminderingsbeschikking (in deze brief staat met welk bedrag uw WOZ-waarde/aanslag verlaagd wordt). U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar te maken.
  • Bent u het niet eens met het resultaat, dan kunt u nog binnen de termijn van 6 weken na dagtekening van de aanslag Gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking schriftelijk of via het Belastingloket BSWW bezwaar indienen.

Deze aanpak is voor beide partijen een stuk eenvoudiger. Het scheelt veel papierwerk en bovendien ontvangt u binnen twee weken het resultaat van uw bezwaar.

Kwijtschelding
Als uw inkomen niet toereikend is, hebt u onder voorwaarden recht op volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingheffing. Een aantal personen ontvangt binnenkort bericht van (automatische) kwijtschelding. Meent u voor kwijtschelding in aanmerking te komen? Vraag dan alsnog een formulier aan.

Contact
Als u na ontvangst van het aanslagbiljet Gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met Belastingen SWW, Postbus 241, 1200 AE  Hilversum: telefonisch maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur op (035) 6559 194; e-mail info@belastingensww.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken