HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Informatieavond Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam

Informatieavond Bestuurlijk Akkoord Weesp - Amsterdam (18-02-2020)

Dit item is verlopen op 11-03-2020.

Op vrijdag 7 februari is het bestuurlijk akkoord ondertekend. In dit akkoord zijn de onderlinge afspraken tussen de colleges van Weesp en Amsterdam vastgelegd. Maar wat staat er nu eigenlijk allemaal in dat bestuurlijk akkoord?

U kun het bestuurlijk akkoord bekijken via www.weesp.amsterdam.nl. En op woensdag 4 maart aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur is er een bijeenkomst in de City of Wesopa. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het bestuurlijk akkoord en de 14 Weesper kernwaarden, die aan de basis stonden voor dit akkoord. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Wanneer u van deze uitnodiging gebruik maakt, laat u ons dit dan weten via voorlichting@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken