HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Initiatieven voor de wijk moeten van bewoners zelf komen

Initiatieven voor de wijk moeten van bewoners zelf komen (26-09-2017)

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Astrid Heijstee-Bolt (wijkwethouder Hogeweij en Noord-West) zet zich sinds haar aantreden als wethouder in 2014 in voor het stimuleren van actief burgerschap. ,,Voor mij betekent actief burgerschap dat je naar elkaar omkijkt en dan in brede zin. Dat je iets doet voor mensen in je wijk of buurt. Een prettige en leefbare woonomgeving, daar zijn we met elkaar, en voor elkaar, verantwoordelijk voor.”

De buurtpanels

De gemeente initieert sinds 2015 twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) een buurtpanelcyclus in Weesp. Op de buurtpanelbijeenkomsten gaan actieve wijkbewoners met elkaar in gesprek en komen hier tot leuke initiatieven voor de eigen wijk. Ook knel- of aandachtspunten komen op tafel en in gezamenlijkheid wordt dan naar een oplossing gezocht. 

Astrid Heijstee-Bolt: “De buurtpanels zijn een instrument van de wijken zelf zijn. Mensen die wat van hun tijd, kennis of kunde willen investeren in het verlevendigen, verfraaien of verbeteren van hun eigen wijk kunnen  het buurtpanel gebruiken om met gelijkgestemden in contact te komen.”

De basis en de plus

“De gemeente draagt zorg voor het beheer en het onderhoud in de verschillende wijken. Wij doen dit naar behoren met de beschikbare middelen en capaciteit. Hiermee regelen wij in Weesp de basisvoorzieningen en dit blijven we natuurlijk ook doen. Alle ‘plussen’ die bewoners in hun wijk wensen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een buurtmoestuin, een sociale ontmoetingsplek voor bewoners of bloemperkjes, komen vanuit de bewoners zelf. Waar nodig of gewenst kan de gemeente  faciliteren of adviseren. We willen ook echt openstaan voor ideeën van bewoners en als partners optrekken in de uitvoering. Bij specifieke activiteiten, die een meerwaarde hebben voor de buurt, kan de gemeente ook een financiële ondersteuning bieden, zoals  de Weesperkei. Dit is een subsidiebedrag van 250,- euro voor een buurtinitiatief.”

Wijkwethouders

Weesp heeft vier wijkwethouders. Joop Overmars is wijkwethouder van Leeuwenveld en Weespersluis, Herman Tuning wijkwethouder van Zuid en Aetsveld, Peter Eijking wijkwethouder van Centrum en de buitengebieden en Astrid Heijstee-Bolt heeft de wijken Hogeweij en Noord-West toegewezen gekregen. ,,Iedere wethouder vult deze taak op zijn of haar eigen manier in. We vinden het allemaal belangrijk om te weten wat er in onze wijk speelt. Door aanwezig te zijn bij het buurtpanel en mee te lopen met een wijkschouw weten we wat er leeft en speelt in de wijk. We zijn een aanspreekpunt voor bewoners en kunnen vragen of opmerkingen direct doorspelen aan de juiste persoon of organisatie en de afhandeling monitoren. Dit zorgt voor verbinding.“

Initiatieven

,,De afgelopen jaren zijn er al heel wat mooie initiatieven ontstaan vanuit de buurtpanels. Denk bijvoorbeeld aan Buurtkamer De Kastanje en het moestuinproject bij Trainspotting. Ook afgelopen zaterdag 23 september, op Burendag, zijn er allemaal leuke activiteiten voor jong en oud georganiseerd vanuit de werkgroep Sociale activiteiten en jeugd van buurtpanel Hogeweij en Noord-West. Kortom Weesp heeft veel actieve bewoners. Deze mensen moeten we koesteren. Ze maken het wonen en leven in Weesp voor ons allemaal een stukje fijner en mooier.”

Ook actief worden?

Wilt u ook actief worden in uw wijk of buurt? Maak dan kennis met uw buurtpanel. Op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur komt Buurtpanel Hogeweij en Noord-West  bijeen in gebouw Papelaan 99. Kom langs en zie, hoor én deel wat u kunt betekenen voor uw wijk!

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook eens op www.weesp.nl/buurtpanel en http://www.weesperkei.nl/

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken