HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Inloopbijeenkomsten parkeren op 12 juni

Inloopbijeenkomsten parkeren op 12 juni (29-05-2019)

Dit item is verlopen op 13-06-2019.

Kom naar inloopbijeenkomst op woensdag 12 juni over nieuw parkeerbeleid:

Weesp pakt parkeerdruk aan

Gemeente Weesp pakt de parkeerdruk aan. Zo komt er in delen van Weesp een combinatie van betaald en vergunningen parkeren. Een maatregel die nodig is om zo Weesp vitaal en leefbaar houden. Daar horen veilige en overzichtelijke parkeersituaties bij. Iets wat ook
een wens is van veel bewoners, zo werd duidelijk tijdens een uitgebreid participatietraject. Een pakket aan maatregelen komt terug in
het nieuwe parkeerbeleid, waarover de gemeenteraad op 3 juli dit jaar een besluit neemt. Op 25 juni staat het op de agenda van de gemeenteraadscommissie. Vóór die tijd worden de uitkomsten gepresenteerd aan inwoners. Dit gebeurt op woensdag 12 juni tijdens twee inloopbijeenkomsten. Deze zijn van 15-17 uur en van 19-21 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis aan de Nieuwstraat 41. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Weesp heeft al jaren te maken met toenemende parkeerdruk. Een druk die verschilt per buurt, zo bleek in uit een onafhankelijk onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Zo heeft het stationsgebied te maken met parkerende forenzen, terwijl het centrum veel parkerende bezoekers en werkers telt. Op basis van het onderzoek, enquête en interviews kwamen diverse mogelijke oplossingen, zoals betaald of vergunningen parkeren. Voorwaarden hierbij zijn dat deze geen extra geld kosten voor gemeente Weesp en een breed belang dienen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met belangen van alle betrokkenen. Dat betekent onder meer dat de juiste doelgroep op de juiste locatie parkeert, met als prioritering bewoners, bezoekers, werkers. Daarmee wordt de bestaande capaciteit van parkeerplaatsen maximaal benut.

Hoogste parkeerdruk

Volgens het nieuwe parkeerbeleid komt in de gebieden met de hoogste parkeerdruk: Centrum, Herensingelkwartier/deel Schildersbuurt en Stationsomgeving, een combinatie van betaald en vergunningen parkeren. In het Centrum zijn uitzonderingen voor het noordelijke deel van de Nieuwstad en Nieuwstraat, Het Grote Plein, de Kerkstraat en een gedeelte van de Hoogstraat. Daar mag binnen de gereguleerde uren (werkdagen van 10-20 uur en zaterdag van 10-17 uur) niet met een vergunning geparkeerd worden. In de Stationsomgeving geldt dat voor het P+R terrein. Daar mag niet met een vergunning worden geparkeerd.

Winkels

Specifiek in het centrum dichtbij de winkels, waar tijdens de reguleringstijden alleen betaald geparkeerd mag worden, geldt een maximale parkeerduur van twee uur. Buiten de reguleringstijden kan overal gratis geparkeerd worden, ook zonder vergunning.
 

Overgangsregeling

Er komt één parkeervergunning per huishouden in de gereguleerde gebieden. Wel is er een overgangsregeling, waarbij tijdelijk maximaal twee vergunningen per huishouden kunnen worden aangevraagd. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Zo wordt voor een eerste vergunning uitgegaan van ongeveer € 50,- per jaar. Voor een tweede vergunning ligt dit rond de € 200,- per jaar. Voor werknemers en hulpverleners komen er aparte vergunningen en die betalen dan € 350,- per jaar. Voor straatparkeren geldt nu een huidig tarief van € 1,20 per uur en het dagtarief is € 7,50. Het nieuwe tarief wordt bepaald op basis van kostendekkendheid. Het streven is deze zo laag mogelijk te houden.

Fietsparkeren

Teneinde Weesp vanuit verkeersoogpunt vitaal en leefbaar te houden, wordt ook ingezet op meer plekken voor fiets parkeren en het toepassen van een fietsparkeernorm.

Invoeringsdatum september 2010

Het is de bedoeling dat de maatregelen rond september 2020 worden uitgevoerd.

Meer info

Zie ook de eerdere informatie die over het parkeren is gedeeld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken