HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Inspiratiebijeenkomst Sociaal Domein 2025

Inspiratiebijeenkomst Sociaal Domein 2025 (26-10-2015)

Dit item is verlopen op 26-11-2015.

Met eigen netwerk betere zorg

Op donderdag 15 oktober vond de tweede  inspiratiebijeenkomst plaats in een serie van drie. Daarin spraken zorgaanbieders en gemeente met elkaar over de toekomst van het Sociaal Domein. “We kregen begin dit jaar een groot aantal nieuwe taken en tegelijk minder budget. De eerste fase stond in het teken van ‘going on’, de zorg en ondersteuning moet door gaan. Nu zijn we toe aan de transformatie, de metamorfose. Dat doe je niet in één jaar”, aldus Astrid Heijstee, wethouder sociaal domein. “Vanmiddag verzamelen we ideeën voor de lange termijn. En als er quick wins zijn, dan horen we die natuurlijk ook graag!”

Dagvoorzitter Hans Oosterkamp gaf aan dat de transformatie een proces is met een lange adem: “De Awbz bestaat al sinds 1968. Da’s al twee generaties gewenning. Zoiets kan je niet in één jaar herscheppen. We willen de ‘eigen kracht aanspreken’. Dat klinkt geod. Maar er is nog geen nieuwe ordening. Daar gaan we vanmiddag over nadenken.” 

Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, vrijwillligers en re-integratiebureaus. Ze waren allemaal aanwezig om mee te denken. Dat het anders moet, daar waren ze het over eens. Maar hoe dan?

De aanwezigen werd eerst gevraagd om de gedachten de vrije loop te laten over het meest ideale beeld dat zij voor ogen hadden. Met als leidende vraag: Wat wil ik zelf als ik afhankelijk ben van hulp? Hans Oosterkamp: “We benaderen het integraal vanuit de inwoner. Inwoners, die nu nog geen gebruik maken van zorg maar er gaandeweg wel aan moeten gaan wennen dat er van hen wordt verwacht dat ze zèlf zaken moeten oplossen. Welke mogelijkheden en initiatieven zien we dan voor ons?”

Tijdens de bijeenkomst kwamen de ideeën vanzelf. Weesp wordt de stad met de meest gelukkig inwoners, dat was een van de gehoorde ambities. Sportverenigingen, zoals FC Weesp, waar de bijeenkomst die middag plaatsvond, kunnen daarin ook een rol hebben.

Een idee dat werd geopperd was om een Whatsapp-groep te beginnen in de wijk. “Dat maakt het mogelijk om naar elkaar om te kijken.” Ook ontstond het idee om vanuit een specifieke lokatie, zoals een flat in Weesp, verbindingen tussen de bewoners tot stand te helpen brengen. Welke netwerken kun je creeëren en ondersteunen? Hoe kan je daar als professional op aansluiten? 

“We moeten niet zoeken naar de diagnose maar naar het verhaal dat er achter een vraag zit. En een breder repertoire ontwikkelen om antwoord te geven op zo’n vraag,” aldus een van de deelnemers.

Natuurlijk werden ook de zorgen benoemd. Zoals eindeloos met elkaar in overleg gaan. “In Weesp willen we het dan ook gewoon gaan dóen! Anders worden we nooit de gelukkigste stad van Nederland”, aldus de optimistische dagvoorziter.

Op maandag 12 en vrijdag 16 oktober waren ook in Stichtse Vecht en Wijdemeren  inspiratiebijeenkomsten. De komende tijd gaan de gemeenten en een aantal aanwezigen aan de slag om aan de hand van de ideeën het sociaal domein 2025 verder vorm te geven.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken