HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Klachten over referendumverzoek

Klachten over referendumverzoek (26-10-2017)

Dit item is verlopen op 09-11-2017.

Er komen klachten binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente over de gang van zaken rondom het referendumverzoek. Bellers geven onder meer aan dat ze zich onplezierig bejegend voelen door leden van het Comité Zelfstandig Weesp. Men vindt het late tijdstip waarop het comité aan de deur komt onplezierig en sommigen voelen zich onder druk gezet om het formulier in te vullen. Voor klachten over de wijze waarop de ondersteuningsverklaringen worden opgehaald, dient u zich te wenden tot het Comité Zelfstandig Weesp.

Comité Zelfstandig Weesp
Email: czweesp@hotmail.com
www.facebook.com/ComiteZelfstandigWeesp 

De gemeente is niet de aanvragende partij. Wij zullen het comité vandaag echter wel in kennis stellen van de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen.

Daarnaast ontvangen wij klachten over het formulier voor de ondersteuningsverklaring. De gemeente verstrekt de ondersteunersverklaringen. Het logo van de gemeente staat hier dus op. De gegevens die gevraagd worden, zijn vastgelegd in de Referendumverordening, die in 2012 is vastgesteld door uw gemeenteraad.

Op het formulier moeten persoonlijke gegevens worden verstrekt. Zo wordt er gevraagd om het nummer van uw paspoort of identiteitsbewijs. Let wel op, dit betreft niet uw BSN-nummer. Dit nummer moet u niet geven! Wat gevraagd wordt, is het unieke nummer van uw paspoort of identiteitsbewijs. Het paspoortnummer in combinatie met overige persoonsgegevens heeft de gemeente nodig om de ondersteuningsverklaringen steekproefsgewijs te kunnen controleren. De afweging of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken, maakt u natuurlijk zelf.

We hebben het Comité Zelfstandig Weesp uit privacy overwegingen losse formulieren meegegeven, zodat men van elkaar geen gegevens kan inzien. Daarnaast is met het comité afgesproken, dat zij de formulieren die reeds zijn ingevuld bij de gemeente afgeven. Wij zullen deze in een kluis bewaren. Na het besluit op 9 november over het al dan niet ontvankelijk verklaren van de referendumaanvraag worden deze formulieren door de gemeente vernietigd.

Bas Jan van Bochove,
burgemeester (wnd.)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken