HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Meer parkeerplek voor de fiets in de binnenstad

Meer parkeerplek voor de fiets in de binnenstad

In de binnenstad van Weesp is een tekort aan plekken waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Het college van b en w stemt daarom in om op tien drukke plekken meer fietsparkeerplekken te creëren. Naast een uitbreiding van fietsnietjes worden op verschillende locaties ook fietsvakken aangebracht. Er komt een opschoonactie om fietsen die niet meer gebruikt worden en fietswrakken te verwijderen. Op deze manier moet de binnenstad aantrekkelijker worden om per fiets te bezoeken.

Met deze actie wil de gemeente 180 fietsparkeerplekken realiseren. In totaal denkt de gemeente Weesp daarbij aan tien locaties. Op sommige van deze locaties is aanvullend overleg nodig met andere gebruikers van de ruimte. Voor een deel van deze locaties moeten parkeer plekken  worden opgeofferd. De gemeente verwacht niet dat het verwijderen van de parkeerplekken gaat leiden tot een onacceptabele verhoging van de parkeerdruk in het centrum.

De gemeente Weesp heeft voor dit plan een uitvoeringsagenda opgesteld. In het plan vindt u meer informatie.

Proces

De gemeenteraad van Weesp neemt in juni 2020 een besluit over de aanleg van de fietsparkeerplekken. Daarna zal in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden zoals bedrijven per locatie een plan worden opgesteld. Pas daarna worden de werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente verwacht de werkzaamheden nog dit jaar af te kunnen ronden. 

Fietswrakken

Eerder dit jaar heeft een inspectieronde plaatsgevonden in de stad. Hieruit bleek dat een groot aantal fietsen in de openbare ruimte in zeer verwaarloosde staat verkeert. Het gaat voornamelijk om fietsen die aan nietjes zijn vastgemaakt. Vier keer per jaar worden bij het NS-station fietswrakken verwijderd. Deze acties worden nu uitgebreid met een opschoonactie in de binnenstad.

Aanvullende ideeën?

De gemeente nodigt inwoners uit om ook ideeën aan te leveren om de parkeermogelijkheden van de fiets in de binnenstad verder te verbeteren. Zij kunnen hierover een mail sturen naar info@weesp.nl met als onderwerp fietsparkeren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken