HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Mobiliteitsvisie 2021-2045: denkt u ook mee?

Mobiliteitsvisie 2021-2045: denkt u ook mee? (15-09-2020)

Dit item is verlopen op 30-09-2020.

Weesp werkt aan een duurzaam plan waarin de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer wordt beschreven. Dit is de mobiliteitsvisie. Er komt aandacht voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor verschillende soorten verkeer en vervoer in Weesp, zoals bussen, vrachtauto’s, auto’s, fietsers en voetgangers. Ook wordt in het algemeen beschreven welke maatregelen nodig zijn.  De mobiliteitsvisie 2021 – 2045 is in 2021 klaar.

Het vormen van de visie en het beleid is de eerste fase in het plan. Naast een onderzoek naar de huidige verkeerssituatie in Weesp, de verkeersveiligheid, het verzamelen van gegevens over de bevolkingsopbouw en het betrekken van eerdere onderzoeken, wordt in deze fase ook het huidige beleid beoordeeld.

Input van Weespers nodig

We vinden het belangrijk dat onze inwoners in een veilige en prettige leefomgeving wonen. U heeft hier vast zelf ook ideeën en suggesties over. Dat is voor ons belangrijke informatie. Wij nodigen u uit om  deze informatie met ons te delen. Daarom hebben wij een digitale kaart van Weesp opengesteld waarop Weespers knelpunten en wensen kunnen aangeven. Ook kunnen plekken aangewezen worden waar u vindt dat het op het gebied van verkeer en vervoer al goed gaat.  De input die wij van u krijgen, wordt gebruikt voor de mobiliteitsvisie. 

Vóór 30 september

Vul daarom nu uw wensen, knelpunten en plekken in waar u vindt dat het goed gaat in via de digitale kaart. Dit kan tot en met woensdag 30 september 2020.

Hulp nodig bij invullen?

Wanneer het u niet lukt om online de opmerkingen bij de kaart in te vullen, neem dan contact op met Danielle van Grieken. Zij bespreekt met u de mogelijkheden om de informatie telefonisch of samen op het stadskantoor in te vullen.  U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur bellen via 088-348 3493 of mail naar danielle.van.grieken@rhdhv.com.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken