HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuw parkeerbeleid Weesp

Nieuw parkeerbeleid Weesp (24-05-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

De gemeente Weesp ontwikkelt nieuw parkeerbeleid

Dat doen we niet alleen, maar samen met u! Vorig jaar vulden zo’n 1700 Weespers een enquête in. Ook werden honderden mensen geinterviewd. Meer recent, vanaf mei dit jaar tot vlak voor de zomervakantie, zijn er vijf consultatierondes georganiseerd. Dit waren levendige en druk bezochte bijeenkomsten. In totaal 225 Weespers keken met ons mee naar vragen als ‘Hoe ziet het parkeerprobleem eruit? ‘Wat is de oorzaak?’ ‘Wat zijn de mogelijke oplossingen? De bijeenkomsten lieten zien dat het parkeerissue leeft, dat problemen worden herkend en dat deelnemers ook gaan voor oplossingen.
 

Inwoners die niet in de gelegenheid waren om op de bijeenkomsten aanwezig te zijn of extra tijd nodig hadden voor hun vragen, opmerkingen of suggesties konden dit kwijt op een reactieformulier én op een speciaal e-mailadres. Tot nu toe hebben we 355 vragen, opmerkingen en suggesties ontvangen. Dit is een geweldig aantal. Langs deze weg wordt iedereen die zijn of haar inbreng heeft gegeven hiervoor hartelijk bedankt!

Al deze (nieuwe) inzichten worden door de gemeente gebruikt als input voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Door uw inbreng zijn we in staat de juiste en vooral breed gedragen maatregelen te nemen.

Iedereen die persoonlijk van zich heeft laten horen, ontvangt een bericht met daarin alvast een selectie van veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Staat uw vraag er niet tussen?
Dat kan. Sommige vragen zullen we later beantwoorden. Er zijn namelijk vragen of suggesties, die we op dit moment helaas nog niet kúnnen beantwoorden. Bijvoorbeeld over uitvoeringsgerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de bezoekersregeling.

Samenwerking met de gemeente Amsterdam
Zoals u wellicht weet, heeft de gemeente Weesp in maart 2018 gekozen voor een ambtelijke (en op termijn bestuurlijke) fusie met de gemeente Amsterdam. Vanaf april 2019 voert gemeente Amsterdam de ambtelijke taken van gemeente Weesp uit. Dit betekent ook dat we, voordat we ons beleid definitief vorm geven, nu al met met Amsterdam praten over de mogelijke uitvoering. We zullen ingaan op uw uitvoeringsgerelateerde vragen nadat we het gesprek met de gemeente Amsterdam hebben gehad en het Weesper parkeerbeleid definitief is vastgesteld door de Weesper Gemeenteraad. We verwachten dat we in de tweede helft van 2019 de uitvoering van het parkeerbeleid hebben geconcretiseerd.

Het andere deel van de vragen die we momenteel niet kunnen beantwoorden zijn beleidsmatige vragen c.q. keuzes die nog niet aan de Gemeenteraad of het college van B&W zijn voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is de (plek van) mogelijke satellietlocaties.

Zodra hierover is besloten, delen we dit met u. We verwachten in het eerste kwartaal van 2019 een beleidvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Na besluitvorming in de raad informeren wij u; bijvoorbeeld door voor antwoord op uw vraag te verwijzen naar het relevante hoofdstuk of paragraaf uit het besluit.


 

Adviesnota Parkeerbeleid Weesp
Impressie consultatieronde 1
Impressie consultatieronde 2
Impressie consultatieronde 3
Impressie consultatieronde 4
Vragen & Antwoorden Parkeerbeleid Weesp
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken