HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe bedrijfscontactfunctionaris bij gemeente Weesp: Paul Smit

Nieuwe bedrijfscontactfunctionaris bij gemeente Weesp: Paul Smit (15-12-2016)

Dit item is verlopen op 15-02-2017.

Bent u ondernemer, winkelier of zzp-er en hebt u vragen of suggesties voor de gemeente? Wilt u als inwoner of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie informatie over het economisch beleid? Laat u het mij dan gerust weten. Mijn naam is Paul Smit en vanaf 1 november werkzaam als bedrijfscontactfunctionaris en beleidsmedewerker Economie bij de gemeente Weesp. Ik zorg ervoor dat u een duidelijke reactie krijgt.

Hebt u vragen?

Hebt u een vraag over vergunningprocedures, bedrijventerreinen, belastingen, subsidies of bereikbaarheid? Voor informatie over deze en andere economische onderwerpen kunt u bij mij terecht.

Samen werken aan de economische ontwikkeling van Weesp

Samen met de ondernemersvereniging IVW, de winkeliersvereniging WDO en de stichting Weesp Marketing werkt de gemeente aan het uitvoeren van het Economisch actieplan. Ik bereid de bestuurlijke bijeenkomsten voor en bewaak de afspraken. De gemeente werkt overigens ook in regionaal verband aan economische vraagstukken. Werkgelegenheid, duurzaamheid en een goede ruimtelijke ordening zijn hierbij kernbegrippen.

Bekendmaken van de economische kwaliteiten

Weesp heeft een sfeervolle, monumentale binnenstad met veel zelfstandige winkels, een gezellige markt en evenementen. Naast het centrum is er een groot areaal aan bedrijventerreinen met regionale, nationale en internationale  bedrijven. De ligging aan de Vecht, tussen Amsterdam en het Gooi, is een andere kwaliteit. Met de stichting Weesp Marketing, de ondernemersvereniging en de winkeliersvereniging wil de gemeente de bekendheid van deze kwaliteiten vergroten. Dit doen we onder de noemer Weesp Citymarketing. Het doel is een aantrekkelijke stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Contactgegevens

U kunt mij bereiken op telefoonnummer (0294) 491 391 of via het e-mailadres: psmit@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken