HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe coronamaatregelen: beperk sociaal contact

Nieuwe coronamaatregelen: beperk sociaal contact

Het kabinet heeft op maandagavond 28 september nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus weer terug te dringen. De nieuwe maatregelen gaan in op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor 3 weken. De maatregelen kunnen worden aangescherpt als deze niet het gewenste resultaat hebben. We vragen u dringend om u verantwoordelijk te gedragen en te helpen deze crisis onder controle te krijgen.

Het aantal bevestigde besmettingen in onze regio stijgt hard. De verspreiding vindt inmiddels plaats onder alle leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhuisopnames in onze regio neemt toe. We willen alles op alles zetten om kinderen en jongeren ongehinderd naar school te kunnen laten gaan. Dit betekent dat we ons samen moeten inspannen om het virus onder controle te krijgen.

Nieuwe maatregelen

Maatregelen zijn noodzakelijk maar alles begint met gedrag. We vragen u daarom dringend sociale contacten de komende weken drastisch te beperken. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur voor ten minste 3 weken.

U kunt alle coronamaatregelen vinden op de website van de Rijksoverheid.

Pijnlijk maar onvermijdelijk

We realiseren ons dat de maatregelen zeer ingrijpend zijn. Voor de zorg, voor onze horecaondernemers, winkeliers, voor de culturele sector, voor jonge mensen en ouderen in angst en eenzaamheid. Maar ook voor al die inwoners in onze regio die zich het afgelopen half jaar hebben ingespannen om het aantal besmettingen te beperken. Het is pijnlijk maar onvermijdelijk dat we ons opnieuw moeten beperken. Juist nu is het van groot belang dat we ons gedrag aanpassen en vooral onze sociale contacten drastisch verminderen om het virus onder controle te krijgen.

Denk aan de basisregels

  • Het is van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden:
  • Beperk sociaal contact.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang maximaal 3 personen extra in huis.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
  • Was vaak uw handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken