HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe cultuurnota

Nieuwe cultuurnota (07-03-2017)

Dit item is verlopen op 31-05-2017.

Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving. Zij versterken de sociale en de economische kracht van Weesp. Cultuur verbindt inwoners, ondernemers en bezoekers. Deelnemen aan cultuur draagt bij aan hun ontwikkeling en zorgt voor sociale cohesie. Het culturele klimaat is van wezenlijk belang voor de stad; het woonklimaat, het vestigingsklimaat voor ondernemers en de aantrekkelijkheid voor bezoekers.

In 2006 verscheen de eerste (en laatste) cultuurnota  van Weesp. Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn heel veel nieuwe initiatieven bijgekomen, maar er ontbreekt een kader om keuzes te maken.

Daarom willen we nu  formuleren wat de waarde is van cultuur voor Weesp. Met het cultuurbeleid wil de gemeente Weesp:

  • zorgdragen voor een compacte culturele infrastructuur, waarin een aantal basisvoorzieningen gewaarborgd worden;
  • nieuwe initiatieven stimuleren en mogelijk maken;
  • stimuleren dat  cultuur zichtbaarder wordt in de stad en de regio;
  • stimuleren dat cultuur nog meer ingezet wordt voor verbinding  en ontwikkeling  van burgers;
  • stimuleren dat alle Weespers kunnen deelnemen aan cultuur;
  • benoemen welke rol de gemeente wil en kan nemen op de verschillende deelterreinen;
  • een visie formuleren die vertaald kan worden in een helder en transparant kader waaraan subsidieaanvragen getoetst kunnen worden.

De cultuurnota zal naar verwachting medio juli door de raad vastgesteld kunnen worden.

Thematische bijeenkomsten

Een bruisend cultuurklimaat maak je samen!  De gemeente Weesp organiseert  in de komende periode over dit onderwerp  vier thematische bijeenkomsten. Ronde tafelgesprekken waar de wethouder Cultuur, Peter Eijking, in gesprek gaat met alle Weespers die een rol hebben in het culturele klimaat van de stad. Tijdens de ronde tafels  nodigen we iedereen uit zijn ambitie te presenteren, te luisteren naar de plannen en ambities van anderen en mee te praten over de wijze waarop we gezamenlijk de ambities kunnen verwezenlijken en welke rol eenieder daarbij op zich kan nemen.

ronde tafel 1

thema:            ERFGOED EN BEELDENDE KUNST

datum:            woensdag 22 maart 19.00-21.00 uur

locatie:            stadskantoor, kantine

ronde tafel 2

thema:            PODIA en LOCATIES, MET EEN EIGEN PROGRAMMA

datum:            dinsdag 28 maart 19.00-21.00 uur

locatie:           stadskantoor, kantine

ronde tafel 3

thema:            MUZIEK: KOREN EN FESTIVALS

datum:            dinsdag 4 april 19.00-21.00 uur

locatie:            Stadhuis, Raadszaal

ronde tafel 4

thema:            KUNST EN CULTUUREDUCATIE IN DE VRIJE TIJD

datum:            dinsdag 18 april 19.00-21.00 uur

locatie:            stadskantoor, kantine

Doet u ook mee? Meldt u snel aan!

Wilt u ook meedoen aan een ronde tafelgesprek? Of wilt u meer  informatie of schriftelijk een reactie geven,  neem dan contact op met mw. Brigitte van Dijk-Weesie, beleidsmedewerker kunst, cultuur & subsidies via e-mail: info@weesp.nl of  telefonisch: (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken