HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe tegenslag zorgt voor langere afsluiting kruispunt Groeneweg

Nieuwe tegenslag zorgt voor langere afsluiting kruispunt Groeneweg (16-11-2018)

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

De ondergrondse werkzaamheden aan het diepriool bij kruispunt Achtergracht, Breedstraat en Groeneweg duren helaas langer dan gedacht. Hierdoor start de bestrating ook later en lopen de werkzaamheden uit. Waarschijnlijk met een week tot en met vrijdag 23 november. Tot die tijd is het kruispunt afgesloten. Een uitzondering wordt gemaakt op zaterdag 17 november, de dag van de sinterklaasintocht.

Wethouder Léon de Lange van gemeente Weesp betreurt deze nieuwe tegenslag. ‘Heel vervelend. Zeker voor omwonenden, winkeliers en bezoekers. We werken er met man en macht aan om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.’
Zo wordt er ’s avonds en in het weekend doorgewerkt. Het werk onder de grond kostte veel tijd. Zo waren de restanten van een brug moeilijk te verwijderen. Ook moest rekening worden gehouden met de nabij gelegen bebouwing en de vele kabels en leidingen die erg dichtbij of zelfs tegen de te slopen delen lagen. Het ondergrondse werk aan het diepriool is nu afgerond. De volgende en afsluitende stap is het bestraten van de kruising. Deze werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd en duren naar verwachting tot en met vrijdag 23 november.

Kruispunt tijdens intocht Sinterklaas wel toegankelijk

Zaterdag 17 november, tijdens de intocht van Sinterklaas, is het kruispunt in de richting Groeneweg-Breedstraat voor autoverkeer toegankelijk. Er wordt dan over de wegfundering gereden. Nadien is het kruispunt weer afgesloten, zodat de aannemer kwalitatief goed werk kan leveren in zo kort mogelijke tijd en de stratenmakers hun werk veilig kunnen doen.

Omleidingsroutes

De bestaande omleidingsroutes blijven van kracht, behalve tijdens de intocht van Sinterklaas, waarbij het verkeer vanaf de Groeneweg naar de Breedstraat kan rijden en andersom. Zo is het noordelijk deel van de Achtergracht (vanaf het Buitenveer tot aan Achtergracht 82) tijdelijk voor tweerichtingsverkeer opengesteld. Verkeer met bestemming centrum en Breedstraat kan de omleidingsroutes via de C.J. van Houtenlaan, Hugo de Grootlaan, Aetsveldselaan en J.A. Fijnvandraatlaan volgen. Het bestemmingsverkeer voor de Breedstraat kan achterwaarts in- of uit rijden en via de Nieuwstad weer wegrijden. Het bestemmingsverkeer voor het centrum, komend vanuit het zuiden, wordt eveneens via de Aetsveldselaan en de J.A. Fijnvandraatlaan naar de Nieuwstad geleid. Voor de bestemming Achtergracht 83 tot en met 148 is de Jan Gortersteeg tijdelijk voor tweerichtingsverkeer vrijgegeven.
 

Meer informatie

De aannemer zoekt zelf contact met winkeliers en bedrijven die mogelijk voor transport en leveranties hinder kunnen ondervinden van de afsluiting. Indien omwonenden in verband hiermee nader overleg willen, kan gebeld worden met de aannemer via 023 – 5388088 of mail naar info@debiewegenbouw.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken