HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Actualiteiten  |  Nieuwe tentoonstelling in Museum Weesp

Nieuwe tentoonstelling in Museum Weesp (05-04-2018)

Dit item is verlopen op 07-10-2018.

Weesp ontstond aan water, werd gevormd door water, beleefde zijn bloei door water en dankt er nog steeds zijn unieke sfeer aan.Tentoonstelling Weesp = Water

De Vecht is al eeuwen de levensader van Weesp. En een smal veenriviertje werd als ‘smal Weesp’ een vaarweg dwars door de stad.

Gegraven vaarten zoals de Weesper Trekvaart vormden de verbinding met de hoofdstad. En later was Weesp met het verre achterland verbonden door het Merwedekanaal, de transportweg voor de Weesper industrie. Nu is dit het Amsterdam-Rijnkanaal, de belangrijkste scheepvaartsnelweg van Europa.

Maar er is meer. De zuiverheid van het water vormde de basis voor de bedrijven en werd als product verkocht. Daarom is de waterkwaliteit door de eeuwen actief beheerd. En nu grenst Weesp aan een landschappelijk gebied voor natuurlijke waterzuivering.

En er is nog meer! De vesting Weesp vormde door zijn ligging de belangrijkste verdedigingslinie ten zuidoosten van Amsterdam. De stad is gevormd door zijn bastions en grachten. Zijn  strategische ligging maakte Weesp tot belangrijk onderdeel van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie én van de Stelling van Amsterdam. Weesp vormt daarmee een deel van dit Unesco Werelderfgoed.

En natuurlijk werd Weesp gevormd door het niveaubeheer van het water. Ooit lag Weesp in open verbinding met de Zuiderzee. De stad heeft vele overstromingen gekend. Om het peil van de grachten te beheren werd de binnenstad afgeschermd door sluizen. Nu staan de sluizen permanent open en maakt Weesp deel uit van het grote waterbeheersgebied van Waternet.

Weesp dankt zijn unieke karakter aan ‘zijn’ water. De kades zijn nu terrassen, de oevers voorzien van steigers voor de pleziervaart. De roeivereniging dankt al veertig jaar haar succes aan de ligging aan de Vecht.

Er is nog veel meer over te vertellen. En er zijn leuke activiteiten voor kinderen. Kom dus voor het Verhaal van Weesp naar de zomertentoonstelling in Museum Weesp die loopt van 7 april 2018 t/m 7 oktober 2018. Voor meer informatie en openingstijden zie www.museumweesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken